Rzecznik prasowy KOWR odpowiada w sprawie rozbiórki przy ul. Połczyńskiej

  • Napisane przez  DSI
Rzecznik prasowy KOWR odpowiada w sprawie rozbiórki przy ul. Połczyńskiej

Mariusz Rytel -rzecznik prasowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  udzielił nam odpowiedzi na zadane pytania w zakresie nieprawidłowości przy rozbiórce budynków przy ul. Połczyńskiej. Jak już pisaliśmy nieprawidłowości zauważyli mieszkańcy, którzy zwrócili uwagę na niezgodny z przepisami sposób rozbiórki azbestowych płyt z dachów budynków gospodarczych.

Jak informuje rzecznik - po dopełnieniu wszelkich procedur i formalności związanych z zamówieniami publicznymi plac budowy przekazany został wykonawcy 05 sierpnia 2019 r. Natomiast pracę podjęte zostały dopiero 16 sierpnia. W okresie od 05 sierpnia do 16 sierpnia trwały przygotowania do podjęcia prac tj. zwiezienie sprzętu oraz logistyka. Należy również podkreślić, iż aktualnie trwające prace nie są pracami rozbiórkowymi, a jedynie usuwaniem azbestu.  KOWR OT w Koszalinie zgodnie z zawartą z wykonawcą umową sprawuje nadzór inwestorski. Jak podkreśla rzecznik – inspektor budowlany z ramienia KOWR jest w stałym kontakcie z wykonawcą.

Jest również nadzór pracowników KOWR wydziału Organizacyjno-Prawnego, którzy nadzorują prace pod kątem zgodności realizacji z zamówieniami publicznymi. Po otrzymaniu wątpliwości od mieszkańców co do braku odzieży ochronnej przy pracach usuwania azbestu inspektor nadzoru z ramienia KOWR natychmiast zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do wykonawcy. Wykonawca zapewnił iż w trybie pilnym i natychmiastowym wszelkie uchybienia zostaną wyeliminowane. Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy posiada on wszelkie pozwolenia i uprawnienia do prowadzenia prac usuwania azbestu.

Po informacjach od Państwa zwróciliśmy się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień co do zrzucania płyt azbestowych z dachu. Okazuje się i zostało to potwierdzone przez inspektora nadzoru z ramienia KOWR, iż wspominane elementy azbestowe mają więcej niż 60 lat są w stanie katastrofalnym i zwyczajnie nie wszystkie da się zdemontować i ułożyć na palecie. Duża część z nich właśnie przy próbie zdemontowania ulega rozczłonkowaniu na kilkanaście mniejszych kawałków, które siłą rzeczy spadają z dachu.Jak wspomniał rzecznik - wykonawca nie ma obowiązku przedstawiać zamawiającemu miejsca lokalizacji azbestu. Jednakże zgodnie z przepisami mogą to być określone szczegółowo miejsca. W województwie zachodniopomorskim takich miejsce jest niewiele. Jedno z nich jest chociażby w Rymaniu, drugie to Sianów. W myśl przepisów prawa budowlanego prace usuwania azbestu nie wymagają zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego. Natomiast prace rozbiórkowe, które takiego zgłoszenia wymagają nie zostały jeszcze rozpoczęte. W tej chwili trwają jedynie prace usuwania azbestu.

Po przeprowadzeniu przez inspektora nadzoru z ramienia KOWR wizji lokalnej, wykonawca został pouczony o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia terenu, na którym trwają prace i wykonywania ich zgodnie z przepisami prawa określonymi w tym zakresie. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona ponowna kontrola aby sprawdzić prawidłowość wykonywanych prac.
Pierwsza kontrola placu budowy była 20 sierpnia tj. 4 dni od rozpoczęcia prac usuwania azbestu.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej