Warsztaty dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Była frajda i doskonała nauka

  • Napisał 
Fot. Andrzej Podolak Fot. Andrzej Podolak

W ramach projektu Organizacja cyklu szkoleń i warsztatów tematycznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu drawskiego oraz turystów realizowanego przez STOWARZYSZENIE ŻAREK w ramach PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2019 r.) w dniach 16 – 18 sierpnia br. na terenie Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego POLUBIE w Zatoniu zorganizowane zostały warsztaty edukacyjno profilaktyczne dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W ramach realizacji zadania członkowie Stowarzyszenia ŻAREK w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przygotowali dla młodych strażaków szereg zajęć edukacyjno – profilaktycznych w ramach, których członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nabywali wiedzę i umiejętności w bardzo szerokim zakresie. Zagadnienia te w sposób bezpośredni przygotowywały młodzież do realizacji zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Już na wstępie uczestnicy zajęć zaskoczeni zostali z pozoru trudnym wyzwaniem. Pod nadzorem opiekunów musieli stworzyć miasteczko namiotowe, w którym realizowane były zajęcia. Pomimo ogromnego zaskoczenia wyzwanie to okazało się być łatwiejsze aniżeli wyglądało na początku.

Po przygotowaniu miejsca realizacji warsztatów, a zarazem odpoczynku przyszła pora na wpojenie młodzieży zasad dyscypliny służbowej oraz podstaw musztry. Z pozoru łatwe zadanie, w tak licznej grupie okazało się ogromnym wyzwaniem. Zwroty, odliczanie, maszerowanie i inne elementy musztry okazały się być dla wielu uczestników ogromnym wyzwaniem. Po kilkudziesięciu minutach ćwiczeń zaobserwować można było pierwsze pozytywne rezultaty, a młodzież z luźnego wakacyjnego klimatu szybko przestawiła się na mundurowy poziom.

Kolejnym z realizowanych w pierwszym dniu zadań była nauka bezpiecznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Każdy z uczestników pod czujnym okiem opiekunów mógł dowiedzieć się jak działa gaśnica, do czego służy i jak bezpiecznie gasić pożary w zarodku. Na przygotowanym stanowisku symulacyjnym uczestnicy ochoczo gasili pożary różnorodnych materiałów palnych.

Na zakończenie dnia przygotowane zostały stanowiska do nauki udzielania pierwszej pomocy. Tutaj pod okiem opiekunów młodzież uczyła się prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłego i niemowlaka, obsługi AED, zaopatrywania ran, unieruchamiania złamań, stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa i wielu innych czynności ratowniczych. Pierwszego dnia zajęcia realizowano do późnych godzin popołudniowych.

Drugiego dnia warsztatów edukacyjno – profilaktycznych członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych zmierzyć musieli się z kolejnymi wyzwaniami przygotowanymi przez członków Stowarzyszenia Żarek i funkcjonariuszy KP PSP w Drawsku Pomorskim.

Tego dnia młodzież dowiedziała się, co to jest piana gaśnicza, jakie są jej rodzaje, czym jest podawana i co to jest liczba spienienia. Ogromne zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła wytworzona przez strażaków piana lekka. Młodzież bez zastanowienia wskoczyła do piany przekonując się, że obok właściwości gaśniczych środek ten ma też inne zastosowanie. Ten blok tematyczny młodzież określiła, jako PIANA PARTY.

Kolejnym tematem były zasady postępowania w sytuacji wypadku komunikacyjnego. Młodym uczestnikom zajęć przekazano zasady bezpiecznego postępowania w takich sytuacjach oraz wskazano najczęstsze przyczyny i skutki tego typu zdarzeń. Członkowie MDP pod nadzorem opiekunów mieli też możliwość przekonania się jak trudnym zadaniem jest ratowanie ofiar wypadków komunikacyjnych. Wykorzystując zestaw narzędzi hydraulicznych każdy z uczestników zajęć po kawałku odcinał części pojazdu wykonując dostęp do potencjalnych osób poszkodowanych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z zakresu ratowania osób tonących. Opiekunowie zaprezentowali zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy tonącym osobom a następnie każdy uczestnik zajęć mógł przekonać się jak prostymi metodami można uratować tonącą osobę. Ogromne zaskoczenie wzbudziły zajęcia z rzutu kołem i rzutką ratunkową, ku zdziwieniu młodych strażaków zadanie to nie było takie łatwe, na jakie wyglądało.

Kolejnym elementem zajęć było bezpieczeństwo na jednostkach pływających. Dzięki współpracy z KP PSP Drawsko Pomorskie w zajęciach wykorzystano łódź ratowniczą, a młodzieży wskazano szereg zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w trakcie użytkowania tego typu sprzętu. Bardzo trudnym zadaniem okazało się podejmowanie na pokład łodzi ratowniczej osób tonących. Młodzież zaskoczona była jak wiele wysiłku i umiejętności należy włożyć w tego typu działania.

Ostatniego dnia warsztatów członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyli wycieczkę po terenach Nadleśnictwa Złocieniec. Tutaj zapoznani zostali z zasadami poruszania się po obszarach leśnych oraz postępowania w sytuacji zgubienia się, a także odnajdywania kierunków świata.

Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Nadleśnictwa Złocieniec każdy z uczestników warsztatów miał możliwość zapoznania się z metodami wykrywania pożarów lasów, a także specyfiką pracy na blisko 50 metrowej wysokości dostrzegalni przeciwpożarowej.

Łącznie w zajęciach udział wzięło 54 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej