Rozbiórka budynków przy ul. Połczyńskiej w Drawsku i problemy ze szkodliwym azbestem

  • Napisane przez  DSI
Rozbiórka budynków przy ul. Połczyńskiej w Drawsku i problemy ze szkodliwym azbestem

Mieszkańcy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim zaalarmowali o zagrożeniu jakie powstało podczas prowadzenia prac rozbiórkowych budynków gospodarczych na terenie byłego Gogółczyna. Chodzi o budynki, gdzie mieściło się gospodarstwo PGR. Według informacji mieszkańców osoby dokonujące rozbiórki łamały od kilku dni wszelkie wytyczne i obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Głównie chodzi o demontaż szkodliwego azbestu, którym pokryte były dachy budynków gospodarczych. Z przekazanego przez mieszkańców materiału fotograficznego i filmowego wynika, że osoby pracujące na wysokości i usuwające azbest nie miały odpowiednich zabezpieczeń. Usuwały również szkodliwe płyty azbestu poprzez ich kruszenie i rzucanie, a nie poprzez ostrożny demontaż. W wyniku kruszenia następowało zapylenie terenu rozbiórki, co mogło wpływać na narażenie zdrowia okolicznych mieszkańców.

Rozbiórka budynków przy ul. Połczyńskiej i problemy ze szkodliwym azbestem

Jak powiedział nam jeden z lokalnych przedsiębiorców zajmujący się rozbiórkami – przepisy jasno regulują w jaki sposób powinien być usuwany szkodliwy azbest. Przede wszystkim należy odpowiednio oznakować teren. Osoby wykonujące prace powinny mieć strój ochronny. Płyty powinny być przed demontażem polewane wodą i delikatnie demontowane, a nie rozbijanie i rzucane. Po demontażu płyty powinny być pakowane w odpowiednio dobrane folie ochronne i przekazane do utylizacji. Jak mówi nasz rozmówca przed podjęciem takich prace służby nadzoru budowlanego powinny zostać powiadomione o takiej rozbiórce.
Teren gdzie trwa rozbiórka należy do Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa. Oddział Terenowy w Koszalinie w dniu 7 czerwca ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynków i instalacji w dawnym Gogółczynie.

KOWR w ramach postępowania przeznaczył na to działania kwotę 924 633,93 zł. Kwoty przetargowe szacowane są na podstawie przeprowadzanych analiz. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono podmiot, który zaoferował najniższą cenę – 387450 zł. Jest to kwota o 530 000 zł niższa niż została na ten cel przeznaczona. Dziwi więc fakt, że analizy zamawiającego i kwota jaką zaoferował wykonawca robót różnią się od siebie aż tak bardzo.

Rozbiórka budynków przy ul. Połczyńskiej i problemy ze szkodliwym azbestem

Jak udało nam się ustalić w dniu dzisiejszym do godz. 16.00 pracownicy dokonywali lekkich robót na terenie przy ul. Połczyńskiej.
Otrzymaliśmy od mieszkańców również informację, że w ciągu dnia dokonana została kontrola na terenie tej posesji. Jak również udało nam się ustalić - po godz. 16.00 pracownicy przystąpili do dalszych prac związanych z usuwaniem szkodliwych płyt.
Około godz. 18.00 na terenie rozbiórki pojawił się patrol policji. Informacje potwierdziła nam rzecznik drawskiej policji Karolina Żych. Policjanci na miejscu potwierdzili, że trwały prace rozbiórkowe, a osoby wykonujące te prace nie były w odpowiedni sposób zabezpieczone.
Policja wstrzymała prace i zabezpieczyła dowody na miejscu. Zatrzymana została również jedna osoba, ale jak zaznaczyła rzecznik policji zatrzymanie nie miało związku z prowadzoną rozbiórką.
Mimo zadanych w poniedziałek pytań ani Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ani rzecznik KOWR nie odniósł się do postawionych pytań. Do sprawy wrócimy.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto