Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Gminy muszą wdrożyć ten dokument do końca następnego roku. Czaplinek właśnie ogłosił jego opracowywanie

  • Napisane przez  DSI
Gminy muszą wdrożyć ten dokument do końca następnego roku. Czaplinek właśnie ogłosił jego opracowywanie

Plan ogólny gminy. To taki dokument muszą opracować gminy do końca 2025 roku. To obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Dokument w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwałę Nr LXVIII/612/27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czaplinek.  W związku z podjęciem ww. uchwały Burmistrz Czaplinka wydał obwieszczenie w treści, którego zawiadomił o jej podjęciu oraz wyznaczył  termin składania wniosków dotyczących planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17 maja 2024 r.

Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Plan ogólny gminy będzie obowiązkowo zawierał zapisy dotyczące:

  • stref planistycznych (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
  • gminnych standardów urbanistycznych (określenie intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

 

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

       https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/

Zostań promotorem

Więcej