Rogaining uczniów z LO w Złocieńcu

  • Napisane przez  Robert Żołynia

W ramach projektu „ Zielono mi…”, finansowanego z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen W. Andersa w Złocieńcu, w czasie zajęć terenowych, aktualizowali mapy okolic sąsiadujących z miastem.

Projekt otrzymał dotację z Programu PAFW "Działaj Lokalnie", a realizowany jest przez nieformalną grupę młodzieży „Tramp” działającą przy Towarzystwie Rekreacyjno-Sportowym „Anders”. Dotowane wsparcie działań uczniów, które przyczynia się do budowania kapitału społecznego, polega na prowadzeniu zajęć terenowych o charakterze instruktażowo- pokazowym i popularyzatorskim dla każdego w formule Rogainingu. Jest realizowany głównie na zmapowanych terenach kompleksów leśnych gminy Złocieniec ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów przyrodniczych i stref chronionego krajobrazu.

Aktualizacja profesjonalnych map orienteeringu i naturalna zmienność krajobrazu z bogatą szatą roślinną i śladami obecności dzikich zwierząt w okolicznych lasach jest wpisana w założenia przedsięwzięcia w związku z promocją zasobów przyrodniczych gminy wśród odwiedzających Złocieniec turystów i mieszkańców. Bogactwo form geologicznych i rzeźby terenu o znacznych przewyższeniach w dorzeczu Drawy i Wąsawy; usytuowanie jezior, wytopisk, bagien, cieków wodnych; obecność parków zieleni, terenów rekreacyjnych i skwerów w samym mieście zachęca żądnych przygód do działania. Chcemy, aby Gmina Złocieniec była poligonem doświadczalnym dla wymagających rogainerów. Złocieniec ma doskonałe warunki, aby być polem treningowym zarówno dla miłośników szkół przetrwania jak i tych, którzy lansują spokojniejsze, spacerowe formy turystyczne. Pilotażowo testujemy teren krok po kroku z grupą młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. Nazwy własne kompleksów leśnych: "Drawisko", "Wrzoski", "Kańsko", są kojarzone z poszczególnymi działaniami przedsięwzięcia. Wykorzystanie sieci dróg gruntowych, szlaków turystycznych, drożni leśnej i ścieżek edukacyjnych w rezerwatach i parkach jest uzasadnione merytorycznie. Oznakowany pomarańczowo- białym lampionem mobilny punkt bazowy w trosce o bezpieczeństwo, przygotowanie zajęć i imprez jest rozpoznawalny z racji swej obecności w różnych zakątkach gminy. Bazą logistyczno-operacyjną poszczególnych działań szczegółowych w ramach realizacji przedsięwzięcia jest siedziba Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego "ANDERS" w Złocieńcu. Pierwsze kroki w nieznanym terenie przy pomocy mapy i kompasu są każdorazowo nieprzewidywalne, a bezpośredni kontakt z przyrodą z racji ilości pozytywnych bodźców ma charakter profilaktyczno- edukacyjny. Opiekunem młodzieży jest Pan Jan Macul.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto