Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

O przemocy. W Drawsku Pomorskim odbyła się specjalna konferencja

  • Napisane przez  Jolanta Banaszek
O przemocy. W Drawsku Pomorskim odbyła się specjalna konferencja

BĄDŹMY RAZEM PRZECIW PRZEMOCY - Pod takim hasłem w dniu 10 października br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, miała miejsce konferencja pod patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli we współpracy Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Konferencję otworzyli Starosta Drawski - Stanisław Cybula wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Drawskiego - Urszulą Ptak oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu - Ewą Gizą. Podkreślili m.in jak ważne jest to spotkanie, gdyż przemoc jest wszechobecna i każda forma przeciwstawiania się jej jest potrzebna, a takie działania, jak zorganizowana konferencja daje wskazówki specjalistom do działania. Stanowią też informację dla osób, które doznają przemocy - że można się jej przeciwstawiać i szukać pomocy. Bo jak wiemy, każda przemoc jest złem.

Prowadzącą konferencji była Agnieszka Kobryś – koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

Konferencja była mi in. odpowiedzią na zmiany w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Przypomnijmy, od 22 czerwca 2023 r. obowiązują nowe akty prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, które nadają nowy charakter funkcjonowaniu zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania tej przemocy. Zmieniona została procedura „Niebieskiej Karty”, a także rozwiązania mające służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą. Przepisy, które weszły w życie, zmieniają terminologię stosowaną w ustawie – pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione przemocą domową. Choć na pozór nic się nie zmieniło, dla systemu przeciwdziałania przemocy, dla przedstawicieli służb i pomocy społecznej, którzy pracują w tym systemie, zmiana definicji pozwala skutecznie i adekwatnie reagować. Bo za prawniczą i administracyjną terminologią kryją się ból, cierpienie i krzywda. Podkreślić należy, że przemoc domowa jest bardzo często ukrywana. Dlatego dokładne zbadanie rozmiarów tego zjawiska jest bardzo trudne. W przypadku przemocy domowej niezwykle ważna jest współpraca instytucji i służb społecznych zobowiązanych do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy. Przemoc wobec dziecka to temat, który dotyka szczególnie – bo cierpi bezbronna istota, która nie potrafi i nie może obronić się sama. 

Konferencja stała się płaszczyzną do współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli instytucji i służb, zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy. Swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem podzielili się prelegenci ze swoją prezentacją na następujące tematy:

,, Przeciwdziałanie przemocy domowej - ważna nowelizacja Ustawy - Marta Moszko - Magister pedagogiki, psychoterapeuta systemowy, m.in. Specjalista w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie.

,,Rodzaje zaburzeń psychicznych osób dorosłych i dzieci na podstawie doświadczeń pracy terapeutów Centrum Zdrowia Psychicznego i Poradni Dzieci  i  Młodzieży od 2020 roku”- Adam Szymański – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, pracy socjalnej, terapeuta środowiskowy.

,,Skutki zdrowotne u osób doznających przemocy, wpływające za zdrowie psychiczne” - Ewa Giza -  lekarz internista, specjalista psychiatra, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA 
w Złocieńcu.

Podczas konferencji odbyła się również debata, której głównym moderatorem była Lek. specjalista psychiatra - Ewa Giza. Tematem przewodnim debaty była m.in. procedura Niebieskich Kart w gminach powiatu drawskiego oraz możliwość tworzenia grup wsparcia przy Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Odbyła się otwarta dyskusja, podczas której zaproszeni goście mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami. Debata pokazała jak ważne jest usprawnienie mechanizmów współpracy między instytucjami wspierającymi i udzielającymi pomocy osobom doznającym oraz stosującym przemoc domową, a także zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej 
w zakresie przyczyn oraz skutków przemocy. 

W debacie udział wzięli: Anna Gasztolt - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Drawsku Pomorskim w Drawsku Pomorskim, Monika Chmielecka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim, Seweryn Szymczak - Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu Pomorskim, Małgorzata Czapińska -  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu Pomorskim, Piotr Paszkiewicz -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie, Magdalena Wójcik -  Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchowie, Ewa Kruk – Przewodnicząca Zespołu, Interdyscyplinarnego w Wierzchowie, Alicja Kostrzewa - referent ds. Pieczy Zastępczej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

W Konferencji uczestniczyło blisko 80 osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej: m.in. policjantów, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, terapeutów, kuratorów sądowych, przedstawicieli ochrony zdrowia i przedstawicieli powiatu drawskiego.

Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia życzeń z okazji przypadającego w tym dniu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, a dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek.

W spotkaniu  udział wzięli m.in.: Wicestarosta Drawski – Waldemar Włodarczyk, Sekretarz Powiatu – Katarzyna Szlońska – Getka, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego - Zbigniew Dudor, Burmistrz Złocieńca –  Krzysztof Zacharzewski, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego – Radosław Czapek, wz. Wójta Wierzchowa  - Joanna Zyguła inspektor ds. Infrastruktury Społecznej, Zastępca Dyrektora ds. psychiatrii Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim - Ewa Kubiak, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim - Agnieszka Kuropatnicka, Wz. Nadleśniczego Nadleśnictwa Czaplinek –   Daniel Grodziński, Wz. Nadleśniczego Nadleśnictwa  Kalisz Pomorski – Krzysztof Wiśniewski, Radny Rady Powiatu Drawskiego -  Marek Banaszek i  Radna Rady Powiatu - Grażyna Buczek, Komendanci oraz przedstawiciele Posterunków Policji z terenu Powiatu Drawskiego, Kuratorzy zawodowi -  Zespołu Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, Koordynatorzy Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim oraz współpracownicy, Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim, Przewodniczący Gminnych Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, Dyrektorzy Szkół działających w powiecie drawskim, Dyrektorów, kierowników i naczelników jednostek organizacyjnych  powiatu ,Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Drawskiego, Przedstawiciele Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIX” w Kołobrzegu, Prelegentów  konferencji oraz pozostali zaproszeni.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Burmistrza Drawska – Krzysztofa Czerwińskiego za udostępnienie sali, podziękowania dla uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz wszystkim zaangażowanym w organizację Konferencji.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

       https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/

Zostań promotorem

Więcej