Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

  • Napisane przez  Grzegorz Skurczyński
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

W dniach 21-22 stycznia br. w całym kraju przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, którego głównym celem było ograniczenie negatywnych skutków bezdomności. 

W akcji udział wzięli również pracownicy Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.  Przeprowadzili oni kontrolę ogródków działkowych przy ul. Słowiańskiej i Kościuszki, pod kątem przebywania w tych rejonach osób bezdomnych. 

Realizacja przeprowadzonego badania w naszym mieście pozwoli pozyskać informacje  o liczbie osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych, co bez wątpienia pomoże kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto