Intermarche Drawsko


Dotacje na zakup łodzi ratowniczej dla OSP w Kluczewie

  • Napisane przez  Dariusz Sapiński
Wręczenie deklaracji przyznania dotacji dla OSP w Kluczewie przez Prezesa WFOŚiGW Pawła Mirowskiego Wręczenie deklaracji przyznania dotacji dla OSP w Kluczewie przez Prezesa WFOŚiGW Pawła Mirowskiego

15 września w Szczecinie miała miejsce uroczystość podpisania umów i deklaracji na dofinansowanie dla jednostek OSP na zakup nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych i łodzi ratowniczych.
Jedna z deklaracji dotyczyła zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Kluczewie.
Na zakup łodzi ratowniczej z przyczepą dla OSP w Kluczewie przyznana została dotacja w kwocie 42 000 zł ze środków budżetu państwa w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" oraz dotacja w kwocie 30 156,72 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Łączne dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 72 156,72 zł i pokryje 100% kosztów zadania.
Dokonanie zakupu łodzi planowane jest w październiku br.


OSP w Kluczewie wyposażona w łódź ratowniczą z przyczepą będzie zapewniać bezpieczeństwo ludzi przebywających na akwenach wodnych na terenie gminy Czaplinek oraz wypełniać zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego m.in. poprzez prowadzenie patrolu w celu rozpoznania i oceny zagrożeń dla życia ludzkiego, środowiska i mienia, niesienie pomocy tonącym, zabezpieczanie działań ratowniczych na obszarze wodnym, ewakuację ludzi z terenów zalanych, kry lodowej, obszaru wodnego, łodzi, pojazdów lub obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, ewakuację zwierząt, likwidację lub ograniczanie nagłych zagrożeń wywołanych przez substancje niebezpieczne lub inne czynniki szkodliwe dla środowiska wodnego.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto