Nowa placówka dla dzieci w Czaplinku

  • Napisał 
Nowa placówka dla dzieci w Czaplinku

Nieustanie trwa rozwój szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Drawskiego. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czaplinku przy ulicy Parkowej 2 to nowa, kolejna już oferta dla dzieci. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

Oficjalne otwarcie nowych pomieszczeń, które ulokowano w siedzibie czaplineckiego LO, odbyło się 13 września br. Nową szkołą i przedszkolem zarządza Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie pod dyrekcją Krystiana Ignacaka. W uroczystości uczestniczył także Wicestarosta Jacek Kozłowski, liczne grono samorządowców oraz rodzice podopiecznych.

W murach placówki stworzono miejsce, w którym absolwenci przedszkola ZPET w Bobrowie mogą kontynuować swoją naukę - czyli Filię Szkoły Podstawowej. Placówka odpowiedziała również na oczekiwania dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, tworząc III w Zespole Oddział Rewalidacyjno- Wychowawczy. Tutaj dzieci realizują zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęcia z rządowego Projektu „Za Życiem”. Na ulicę Parkową w chwili obecnej uczęszcza 15 dzieci. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję poznać i obejrzeć rezultaty ciężkiej pracy wielu osób.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez przedszkolaków oraz klasę pierwszą. W kolejnej części spotkania odtworzono prezentację multimedialną, która ukazała przebieg prac związanych z dostosowaniem budynku do potrzeb podopiecznych placówki. Na gruntowny remont i wyposażenie, Powiat Drawski wydał blisko 240 tys. złotych, z czego 119,5 tys. na prace remontowo- budowlane i 122 tys. na wyposażenie. Pomieszczenia przebudowano i dostosowano do potrzeb najmłodszych. W całej części budynku wymienione zostały drzwi. Placówka poszerzyła swoją ofertę o Salę Doświadczania Świata, salę integracji sensorycznej, gabinet tyflo i surdopedagoga, gabinet neurologopedy oraz gabinet rehabilitacji dostosowany do potrzeb najmniejszych dzieci.

Podczas spotkania Starosta Stanisław Kuczyński wraz z jednym z uczniów odegrał mecz piłki nożnej na „MAGICZNYM DYWANIE”, który w placówce jest nowoczesną formą nauki dla dzieci, w przystępnej formie elektronicznej.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej