Nasze gminy będą realizować projekty z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Napisane przez  DSI na podstawie inf. LGD Partnerstwo Drawy
  • Galeria

30 września w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 9 zadań w zakresie: rekreacji, turystyki, promocji, lokalnej przedsiębiorczości, poprawy bezpieczeństwa i kultury. Zadania te dofinansowane będą ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowy z beneficjentami podpisywał wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. 

Projekty

Czaplinek:  1 projekt

  • „Budowa placów zabaw w Żerdnie, Niwce i Trzcińcu na terenie gminy Czaplinek”

W imieniu Gminy Czaplinek umowę na zadanie  podpisał burmistrz Adam Kośmider. Koszt całkowity projektu to kwota 146 342,10 złotych, a uzyskane wsparcie wynosi 95 427. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej umożliwiającej uprawianie sportu i promującej aktywne formy spędzania czasu wolnego.

Drawsko Pomorskie:  4 projekty

  • „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia”,
  • „Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii dla mieszkańców miejscowości gminy Drawsko Pomorskie 
  • „Wydanie publikacji książkowej promującej gminę Drawsko Pomorskie”

W imieniu gminy Drawsko Pomorskie 3 umowy podpisał burmistrz Zbigniew Ptak. Koszt całkowity zaplanowanych działań to kwota: 81093,17 złotych, a uzyskane wsparcie wynosi 50689,40 złotych, Cel tych zadań jest rozwój rekreacji i turystyki w gminie, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja potencjału turystycznego gminy Drawsko Pomorskie.

  • „Piękne i zadbane ogrody w Gminie Drawsko Pomorskie - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego”

W imieniu firmy Auto Serwis umowę na zadanie  podpisał właściciel Wojciech Grzegorczyk. Koszt całkowity projektu wynosi 61 982, 85 złotych a uzyskane wsparcie to kwota 40 677 złotych, Celem zadania jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i udostępnianie go mieszkańcom.

Ostrowice: 1 projekt

  •  „Organizacja imprezy dożynkowej - Święto Plonów 2013 w Gminie Ostrowice”

Umowę w imieniu gminy Ostrowice na zadania podpisał wójt Wacław Micewski. koszt całkowity zadania wynosi 24 626,91 złotych, a uzyskane wsparcie to kwota 18 353,36 złotych, Celem projektu jest wpływ na integrację społeczną, rozwijanie aktywności społecznych i kultywowanie tradycji, 

Szczecinek: 1 projekt 

  • „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzcinno”

W imieniu gminy Szczecinek umowę na zadanie podpisał wójt Janusz Babiński. Koszt całkowity projektu wynosi 44 944,99 złotych, a uzyskane wsparcie to kwota 29 232 złote. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz uwidocznienie walorów dziedzictwa narodowego , poprzez budowę oświetlenia przy głównym, centralnym ciągu pieszo-jezdnym wsi.

Wierzchowo: 1 projekt

  • „Remont połączony z modernizacja istniejącego budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica”

W imieniu Gminnego Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie umowę na zadanie podpisała dyrektor ośrodka Marta Łapińska. Koszt całkowity projektu wynosi 125 257, 36 złotych, a uzyskane wsparcie to kwota 81 550 złotych, Celem projektu jest podniesienie standardu świetlicy jako miejsca spełniającego funkcje społeczno-kulturalne i umożliwienia mieszkańcom różnego rodzaju spotkań, warsztatów oraz innych form spędzania wolnego czasu.

Złocieniec: 1 projekt

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Darskowo”

W imieniu gminy Złocieniec umowę na zadanie pt. podpisał burmistrz Waldemar Włodarczyk. Koszt całkowity projektu to kwota 31 980 złotych, a uzyskane wsparcie wynosi 20 800 złotych. Celem tego zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców przez stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku oraz uatrakcyjnienie krajobrazu miejscowości Darskowo.

Łączna wartość tych wszystkich realizowanych projektów to kwota ponad 516 000 złotych, Dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW lata 2007-2013 w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „Małych Projektów” to kwota prawie 337 000 tysięcy złotych.

 

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej