Samorządowcy odebrali wyremontowane drogi w Białym Zdroju, Wierzchowie i Czaplinku

  • Napisane przez  DSI na podstawie inf. Starostwa Powiatowego
Odbierają inwestycję w Czaplinku. Fot. Facebook Odbierają inwestycję w Czaplinku. Fot. Facebook

W ubiegłym tygodniu odbył się uroczysty odbiór zmodernizowanych dróg  powiatowych i gminnych w Białym Zdroju, Wierzchowie i Czaplinku.

Biały Zdrój

W Białym Zdroju roboty drogowe obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z i gminnych przebiegających przez miejscowość Biały Zdrój wraz z wykonaniem dojazdu do punktu czerpania wody. Zakres zadania na drodze powiatowej obejmował odcinki o długości 1335,55 m. Zakres dróg gminnych to dwa odcinki dróg o długości 460,29 m. Została uregulowana szerokość nawierzchni drogowej, wykonano chodników, wjazdy na poszczególne przyległe działki. Wybudowano parkingi dla samochodów osobowych, zatokę autobusową oraz co ważne kanalizację deszczowej wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącego cieku wodnego. Utwardzono także drogę do punktu czerpania wody.

Końcowa wartość zadania wyniosła 2 132 744,48 zł. Roboty współfinansowane były przez Powiat Drawski i Gminę Kalisz Pomorski w wysokości 50/50. Głównym wykonawcą była firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., która korzystała z pomocy podwykonawców.

23 listopada w odbiorze uczestniczyli m.in. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Janusz Garbacz, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Hypki, Radni Rady Powiatu Drawskiego Halina Samek i Stanisław Cybula oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim Zbigniew Kot.

Wierzchowo

Wartość ogólna zadania wyniosła 3 673 468,78 zł, z czego powiat drawski przeznaczył na dofinansowanie inwestycji 918 367,39 zł. Kwota 1 836 734,00 zł dofinansowana została z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, natomiast Gmina Wierzchowo przeznaczyła na realizację tego zadania  918 367,39 zł.

Roboty drogowe polegały na: przebudowie dróg powiatowych nr 1994Z, 1991Z i 1996Z - długość odcinków 1,479 km + 0,586 km. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi, przebudowę nawierzchni jezdni dróg wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, budowę zatok autobusowych, skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów, przebudowa i budowa zjazdów oraz remont istniejącej kanalizacji deszczowej.

23 listopada obioru dokonali Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Marek Banaszek, Wójt Wierzchowa Jan Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo Andrzej Kaczorkiewicz przy udziale Prezesa Zarządu firmy POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.Daniel Paluch.

Czaplinek 

25 listopada zostały oficjalnie włączone do ruchu nowo wyremontowane ulice w Czaplinku: ulica Leśników oraz ul. Jeziorna. Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przebudowano i wprowadzono udoskonalenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Leśników w pobliżu gimnazjum.

  • Ul. Leśników

Roboty drogowe pod nazwą „Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Leśników w Czaplinku polegały na przebudowie części drogi powiatowej (nr 2018Z) ul. Leśników od skrzyżowania z ulicami Słoneczną i Szczecinecką, na odcinku około 250 m. Prace remontowe to uregulowanie szerokości nawierzchni drogowej, ustawienie krawężników wokół wysepki, obniżenie chodnika na przejściu dla pieszych i przełożenie chodnika przy wymianie kolektora, wymianie krawężnika, wymianie kolektora deszczowego z rur betonowych na PCV.

Wartość tego zadania wyniosła 171 475, 47 zł. Remont współfinansowany był przez powiat drawski z Gminą Czaplinek w udziale 50/50.

  • Ul. Jeziorna

Koszt całkowity przebudowy ulicy Jeziornej to 1 377 702,11 zł. Powiat drawski dofinansował inwestycję w kwocie 361 915,56 zł, Gmina Czaplinek przekazała na ten cel również 361 915,56 zł, natomiast 653 871,00 zł pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W ramach inwestycji dokonano przebudowy ulicy Jeziornej (ok. 0,85 km) wraz z chodnikami, parkingiem i kanalizacją deszczową oraz wodociągiem. Poszerzono i uregulowano szerokość nawierzchni drogowej, skorygowano łuki poziome, wykonano chodniki i wjazdy na przyległe działki. Wybudowano parking, ściankę oporową schody żelbetowe i przygotowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejących kolektorów deszczowych, poprzez wpusty uliczne i przyłącza kanalizacji deszczowej.

W uroczystym otwarciu dróg udział wzięli: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, Dyrektor POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Janusz Komorowski oraz Zbigniew Kot, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto