Ten most w końcu doczeka się remontu

  • Napisane przez  DSI, UM
Fot. UM Fot. UM

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu 19 czerwca podpisano umowę z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji pt. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych przez Rzekę w Złocieńcu”.
Oznacza to, że możemy się spodziewać remont kładki na rzece Drawie, tzw. mostu do Parku Żubra.

Dzisiejsze podpisy dopełniają rozpoczęcie prac nad wymianą mostu na Drawie. Przeprawa przez papiery była długa i męcząca. Ale wszystko się udało i można rozpocząć prace, których zakończenie planowane jest we wrześniu. Prace te są niezbędne do zakończenia ostatniego etapu budowy ścieżki w ramach zagospodarowania terenu wzdłuż Drawy wraz z przebudową zejścia do mostu od strony schodów koło ruin – informował po podpisaniu umowy Burmistrz Krzysztof Zacharzewski

Umowę podpisali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski.

Kwota dofinansowania wyniesie 166 153,00 zł, a środki przeznaczone na ten cel z budżetu gminy Złocieniec to kwota 279 914,26 zł. Planowana całkowita wartość inwestycji zamknie się kwotą 441 067,26 zł.

Zakres prac obejmie: prace rozbiórkowe, wykonanie podpór, wykonanie pomostu, umocnienie przyczółów, elementy wyposażenia oraz umocnienie brzegu rzeki.

Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętej Programem Operacyjnym: Rybactwo i Morze” za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej