Cieminko: droga nr 1091Z po przebudowie

  • Napisane przez  SP
Cieminko: droga nr 1091Z po przebudowie

Odbył się już odbiór techniczny robót drogowych wykonywanych na drodze powiatowej nr 1091Z pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem – etap I – odcinek 0+572 do 0+932 km i 0+923 do 1+488,43 km”.

Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele  Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim,  przedstawiciele Gminy Złocieniec oraz główny wykonawcy firma „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. odebrała roboty drogowe i przekazała przebudowany odcinek drogi do eksploatacji.

Inwestycja polegała na przebudowie dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1091Z. Pierwszy odcinek o długości 360 mb i drugi o długości 0,556 mb. Zadanie zostało podzielone na dwie części z uwagi na różne źródła dofinansowania. Odcinek I został dofinansowany w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  dla działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" natomiast odcinek II finansowany jest z budżetu Powiatu Drawskiego oraz Gminy Złocieniec.

 Wartość całej inwestycji

773.062,34 zł

 Dofinansowanie z PROW

196 674,00 zł

 Powiat Drawski

288.194,17 zł

 Gmina Złocieniec

288.194,17 zł

 

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej