Zimowe spotkania w Prostyni przy kominku

  • Napisane przez  Joanna Maliczewska
Zimowe spotkania w Prostyni przy kominku

Projekt „Zimowe spotkania w Prostyni przy kominku” zainicjowany został  przez sołtysów sołectw w Prostyni i Suchowa a sfinansowany ze środków MOPS w Kaliszu Pomorskim. Mieszkańcy obu wsi współpracują już od kilku lat i chętnie integrują się na wspólnych działaniach, zajęciach i wycieczkach.  Stąd powstał  pomysł na połączenie dwóch sąsiednich wsi w jedno przedsięwzięcie. Pierwszy cykl spotkań powstał jako kontynuacja poprzedniego projektu realizowanego w świetlicy wiejskiej  w Prostyni ze środków wewnętrznych MGOK w Kaliszu Pomorskim  pt. „Jesienne spotkania w Prostyni”. Dzięki zaangażowaniu osób hobbystycznie zajmujących się tworzeniem figur, postaci, przedmiotów z drewna i szyszek można było zrealizować w zimowe długie wieczory w świetlicy szereg warsztatów rękodzielniczych. Wykonane figury zostaną rozstawione w  miejscach wspólnych spotkań na terenie dwóch wsi: Prostyni i Suchowa. Wykonane prace wpiszą się w krajobraz wiejskiej przestrzeni i wzbogacą ich estetykę na kolejne lata zamiast tych z  plastiku, gumy, czy tworzyw sztucznych.  Część prac można zobaczyć w świetlicy w Prostyni do czasu ich usytuowania w terenie.

Ponadto w ramach tegoż projektu odbył się cykl spotkań warsztatowych ze specjalistą, art’ terapeutką Dorotą Bukowską. Cykliczne zajęcia prowadzone z naciskiem na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom a szczególnie poruszony został problem z zaburzeń w komunikacji  międzyludzkiej.  Spotkania miały na celu integrację mieszkańców ale także otworzenie się na gości, sąsiadów. Zajęcia na pewno przyczynią się do lepszej współpracy i spotkań wszystkich uczestników spotkań. Na pewno zaowocują na przyszłość nowymi wspólnie realizowanymi przedsięwzięciami.

Całokształt zrealizowanego projektu dał sposobność mieszkańcom  do wymiany zdań, spostrzeżeń, wspomnień, powstawania  pomysłów  na nowe przedsięwzięcia ale także zacieśniania więzi między rodzicami i dziećmi, relacji wnuczek – babcia/dziadek, wzmacniania dobrych silnych stron każdego z uczestników, integracji, ukazania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Dziękuję Sołtysowi sołectwa Prostynia Pani Czesławie Kot, Sołtysowi sołectwa Suchowo Panu Markowi Kamińskiemu oraz Panu Sewerynowi Szymczak za wsparcie naszego projektu, Pani Elwirze Kamińskiej i Marioli Augustyn za poprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, Pani Dorocie Bukowskiej za realizację cyklu spotkań tematycznych oraz wszystkim uczestnikom zajęć za wspólnie spędzony czas.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto