I Sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu - kadencja 2018 - 2023

  • Napisane przez  Sebastian Kuropatnicki
Fot. Sebastian Kuropatnicki Fot. Sebastian Kuropatnicki

7 stycznia 2019 r. zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 grudnia 2018 roku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Złocieńcu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza.

Sesję rozpoczęła radna Grażyna Kozak jako najstarsza radna z obecnych na sali. Najmłodszy radny Łukasz Sołtys odczytał rotę ślubowania na radnego:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadali słowo "ślubuję".
Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu, którym jednogłośnie został Radny Mirosław Kacianowski. Burmistrz Złocieńca przedstawił sprawozdanie funkcjonowania gminy Złocieniec w kadencji 2014 – 2018 i nadszedł czas na złożenie ślubowania:
"Obejmując urząd Burmistrza Złocieńca uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”.
Po ślubowaniu odbyły się przemówienia okolicznościowe w których głos zabrali:

  • Pan Janusz Garbacz – Burmistrz Kalisza Pomorskiego;
  • Pan Krzysztof Czerwiński – Burmistrz Drawska Pomorskiego;
  • Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego;
  • Pan Waldemar Włodarczyk – etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego;
  • Pani Agnieszka Wróblewska – Komisarz Rządowy w Gminie Ostrowice.


Kolejny punkt obrad to wybór wiceprzewodniczących rady, do pełnienia tej funkcji wybrane zostały radne Elżbieta Frankowska i Monika Kuczyńska, następnie radni wybrali członków poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto