Shadow IT a usługi outsourcingu informatycznego

  • Napisane przez  quantumbooks.com
Shadow IT a usługi outsourcingu informatycznego

Shadow IT niesie wiele zagrożeń dla działania systemów informatycznych w firmie. Obecnie zjawisko to uznaje się je za jedno z najpoważniejszych niebezpieczeństw dla przedsiębiorstw. Czym jest shadow IT? Jak się przed nim bronić?

Shadow IT - co to takiego?

Mianem shadow IT określa się dowolną technologię, aplikację lub oprogramowanie, które są wykorzystywane bez zgody lub wiedzy IT. Zdarza się, że pracownicy korzystają z nieautoryzowanych programów, gdyż uważają, że w ten sposób lepiej wykonują swoje obowiązki. Niestety, w ten sposób przyczyniają się do ryzyka utraty danych firmowych lub danych należących do klientów.

Aplikacje poza kontrolą działu IT to wysokie ryzyko utraty danych

Jeżeli pracownicy korzystają z aplikacji, których dział IT nie kontroluje, pojawia się ryzyko traty wielu ważnych informacji. Dział IT nie uwzględnia ich przy procesie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, dlatego dane firmowe mogą zostać bezpowrotnie utracone. Dodatkowo ryzyko kradzieży informacji poufnych jest o wiele wyższe, jeżeli jakikolwiek pracownik korzysta z programów, które znajdują się poza kontrolą działu informatycznego.

Tego typu problemy najczęściej pojawiają się z powodu niedostosowania funkcji systemu IT w firmie do potrzeb pracowników. Podwładni często korzystają z nieautoryzowanych aplikacji, gdyż uważają, że dzięki nim szybciej lub efektywniej wykonają swoje obowiązki. Aby uniknąć wycieku danych wskazane jest korzystanie ze wsparcia profesjonalistów - firmy oferujące outsourcing IT przeciwdziałają zjawisku shadow IT. Dowiedz się więcej na https://www.quantumbooks.com/business/management/how-to-start-outsourcing-software-development-projects/.

Umowy outsourcingowe chronią przed wyciekiem danych

Firmy oferujące outsourcing IT chronią dane klientów, dlatego nie dopuszczają do ich wycieku. Osoby niepowołane nie mają do nich dostępu, dlatego zjawisko shadow IT jest wyeliminowane. Outsourcing IT obejmuje monitorowanie działania systemów informatycznych, dzięki czemu natychmiastowo wychwytywane są próby naruszenia poufnych informacji oraz włamania. Szczególnie dobrze w tym zakresie sprawdza się nearshoring (przeczytaj więcej na http://www.tgdaily.com/enterprise/whats-the-difference-between-nearshoring-and-offshoring), który polega na zlecaniu wykonywania projektów IT zewnętrznym firmom, znajdującym się w tym samym kręgu kulturowym. W ten sposób unika się zlecenia wykonania zadań informatycznych choćby firmom azjatyckim, które przykładają niewielką wagę do ochrony danych osobowych klientów lub dbałości o bezpieczeństwo zestawień finansowych przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto