2 709 głosów w drawskim budżecie obywatelskim - projekty, które przeszły to: Okra z pomysłem....

  • Napisane przez  DSI za UM w Drawsku Pomorskim
2 709 głosów w drawskim budżecie obywatelskim - projekty, które przeszły to: Okra z pomysłem....

Zakończyły się konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego Drawska Pomorskiego na 2017 rok. Teraz rozpocznie się procedura ich realizacji.

Głosowanie mieszkańców na projekty zostało przeprowadzone w terminie od 18 do 31 marca 2017 roku. Głosy można było oddawać poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety na stronie internetowej, a także poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny papierowej wersji karty do głosowania. Komisja stwierdziła, że łącznie oddano 2.709 głosów, z czego 1.441 głosów oddano poprzez internet, a 1.268 w wersji papierowej. Niestety w puli oddanych głosów były też głosy nieważne – 143, tak więc głosów ważnych na wszystkie projekty oddano 2.566.

Wygrały następujące projekty, to one będą realizowane:

Projekt

Liczba głosów

Wartość projektu (zakładana przez wnioskodawcę)

PROJEKT NR 8: OKRA Z POMYSŁEM

799

100 000 zł

PROJEKT NR 10 BAJKOWE PRZEDSZKOLE – MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA - OBR. WESTERPLATTE

452

20 000 zł

PROJEKT NR 11 BAJKOWE PRZEDSZKOLE – OZDOBIENIE ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA - CHROBREGO

265

10 000 zł

PROJEKT NR 14 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH NA KOSTKĘ POLBRUK PRZY UL. B. PRUSA NA DZIAŁCE NR 176/19 OBRĘB 0006 W DRAWSKU POMORSKIM

255

44 625 zł

 

SUMA:

174 625 zł

Wartość projektu, który uplasował się na piątym miejscu (Zakątek. Strefa wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów) wynosi 150.000,- zł. Środki, które ewentualnie pozostałyby w puli przewidzianej na zadania budżetu obywatelskiego po zrealizowaniu pierwszych czterech zadań są za małe, by zrealizować projekt w takim zakresie, w jakim został zgłoszony przez wnioskodawcę. W związku z powyższym w 2017r. to zadanie nie zostanie zrealizowane.

Poszczególne wyniki głosowania

Wyniki głosowania

Liczba oddanych głosów ogółem:

2 709

Głosów oddanych na formularzu internetowym:

1 441

Głosów oddanych w wersji papierowej:

1 268

 

 

Liczba głosów ważnych:

2 566

Liczba głosów nieważnych:

143

 

Projekty wg ilości otrzymanych głosów

Ilość oddanych głosów ważnych

PROJEKT NR 8: OKRA Z POMYSŁEM

799

PROJEKT NR 10 BAJKOWE PRZEDSZKOLE – MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA - OBR. WESTERPLATTE

452

PROJEKT NR 11 BAJKOWE PRZEDSZKOLE – OZDOBIENIE ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA - CHROBREGO

265

PROJEKT NR 14 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH NA KOSTKĘ POLBRUK PRZY UL. B. PRUSA NA DZIAŁCE NR 176/19 OBRĘB 0006 W DRAWSKU POMORSKIM

255

PROJEKT NR 3: ZAKĄTEK. STREFA WYPOCZYNKU DLA DZIECI I ICH OPIEKUNÓW

203

PROJEKT NR 1: PRZEBUDOWA / WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA WRAZ Z DOJAZDEM DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ

169

PROJEKT NR 13 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH NA KOSTKĘ POLBRUK PRZY UL. J. SŁOWACKIEGO NA DZIAŁCE NR 176/32 OBRĘB 0006 W DRAWSKU POMORSKIM

115

PROJEKT NR 2: BLIŻEJ-DALEJ MI DO SŁOŃCA – KAMIENNA MINIATURA UKŁADU SŁONECZNEGO W DRAWSKU POMORSKIM

88

PROJEKT NR 7: MANEWRY MEDYCZNE – DRAWSKO POMORSKIE 2017

57

PROJEKT NR 15 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH NA KOSTKĘ POLBRUK PRZY UL. A. MICKIEWICZA NA DZIAŁCE NR 176/17 OBRĘB 0006 W DRAWSKU POMORSKIM

54

PROJEKT NR 12 PALISADA ŚREDNIOWIECZNA WIOSKI RYCERSKIEJ

50

PROJEKT NR 9: PODRÓŻE W CZASIE DRAWSKIMI ULICAMI

33

PROJEKT NR 4: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZEKĄ DRAWĄ W MIEJSCU ROZWIDLENIA FOSY

24

PROJEKT NR 6: WOLNOSTOJĄCY PUNKT WYMIANY CZYTELNICZEJ

2

PROJEKT NR 5: BUDOWA POMNIKA KATYŃSKIEGO

0

Intermarche Drawsko

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto