Stowarzyszenie ToTu - Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku, Fundacja Magia Serca i Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Tempelburg wyróżnione

  • Napisane przez  DSI, WZP
Stowarzyszeniu ToTu - Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku Stowarzyszeniu ToTu - Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku

 

Fundacja Droga Lotha, Stowarzyszenie Wywrotka oraz Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin  zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu „Zachodniopomorski Lider NGO 2020”. Przyznano też wyróżnienia dla m.in. dla NGO’sów ze Złocieńca i Czaplinka..

„Zachodniopomorski Lider NGO 2020” to konkurs marszałka województwa skierowany do organizacji pozarządowych z regionu. Jego głównym celem  jest wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez NGO'sy. W tej edycji o zwycięstwo walczyło 60 projektów.

 

Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli: Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pracowni Pozarządowej, Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i Urzędu Marszałkowskiego wybrała laureatów w trzech kategoriach:
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019;
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach 2018–2019;
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł;
Laureaci i wyróżnieni otrzymali statuetki przygotowane przez prof. Jerzego Lipczyńskiego i nagrody finansowe od 500 do 1300 zł.
Kategoria I - Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019:
Laureat - Fundacja Droga Lotha - za inicjatywa ,,Trzcińskie Spotkania z Historią 2019”
 
W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Kamienica 1 – Fundacji Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia (StartujeMY – głosujeMY – głosowanie w ramach programu „Lechstarter"),  Fundacji Zastopuj (Prowadzenie Domu Ojca – placówki readaptacyjnej), Stowarzyszeniu Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” (Śródmiejskie mozaiki), Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym (Pod górkę do zdrowia).
 
Kategoria II - Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach 2018–2019
Laureat - Stowarzyszenie Wywrotka – inicjatywa ,,Kajakowy Eko-Patrol”
 
Stowarzyszenie ToTu - Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku, Fundacja Magia Serca i Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Tempelburg wyróżnione
Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Tempelburg
 
W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Fundacji Pracownia Pomysłów (Wolontariat osób z niepełnosprawnością intelektualną), Fundacji Badań Społecznych Open Minded Group (Depresja bez tajemnic), Fundacji Magia Serca (Pomoc Podopiecznym Fundacji), Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Tempelburg (Rewitalizacja Cmentarza Ewangelickiego w Miłkowie).
Stowarzyszenie ToTu - Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku, Fundacja Magia Serca i Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Tempelburg wyróżnione
Fundacja Magia Serca
 
Kategoria III - Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację, której budżet za rok 2019 nie przekroczył 25.000 zł
Laureat - Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin – inicjatywa ,,Ratuję - nie marnuję!”
 
W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Stowarzyszeniu Otwarte Okno (Historia polskiego żołnierza, dawniej i dziś” – spotkania edukacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży powiatu pyrzyckiego), Stowarzyszeniu ToTu - Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku („Drzwi do wyobraźni"- Trzecia Edycja Imienin Ulicy Studziennej w Czaplinku).

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej