Mniny przeciwpancerne, pociski moździerzowe i więcej. Na poligonie przeprowadzono oczyszczanie

  • Napisane przez  mł. chor. Robert Olczak
Fot. mł. chor. Robert Olczak Fot. mł. chor. Robert Olczak

W miesiącu październik 2020 na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się oczyszczanie poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.

Powyższe przedsięwzięcie było realizowane przez pododdziały 12 DZ. W trakcie prac odnaleziono i zniszczono 116 szt. przedmiotów niebezpiecznych w tym:

Mniny przeciwpancerne, pociski moździerzowe i więcej. Na poligonie przeprowadzono oczyszczanie
  • - 35 szt. zapalników;
  • - 38 szt. pocisków artyleryjskich;
  • - 29 szt. pocisków przeciwpancernych;
  • - 7 szt. pocisków moździerzowych;
  • - 5 szt. środków pozoracji pola walki;
  • - 2 miny przeciwpancerne.

Całością prac z ramienia Komendanta CSWL Drawsko koordynował dowódca grupy rozminowania mł. chor. Robert Olczak.

Prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z PWiN organizuje się dwa razy w roku w miesiącu kwietniu oraz październiku. Mają one na celu zapewnić bezpieczeństwo  żołnierzom szkolącym się na poligonie  oraz osobą postronnym wykonującym prace konserwacyjne urządzeń poligonowych, prac leśnych, prac budowlanych, itp.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej