Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

  • Napisane przez  Jolanta Żywicka
Warsztaty profilaktyczne dla dzieci  i młodzieży

Szkoła Podstawowa w Czaplinku, dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod przewodnictwem Wiesława Runowicza, zorganizowała w dniach: 5 - 6.10.2020r  warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty na temat zachowań agresywnych oraz mowy nienawiści przeprowadził pracownik Centrum Edukacji i Profilaktyki DIALOG z Krakowa.

Uczniowie dowiedzieli się, jak powinna przebiegać prawidłowa komunikacja interpersonalna w zespole klasowym oraz jak słuchać, argumentować i nie atakować swojego rozmówcy.

Prelegent uświadomił młodym ludziom, że za każdym przypadkiem mowy nienawiści po dwóch stronach - sprawcy i ofiary - stoją konkretne osoby, z ich emocjami i przeżyciami. Często ludzie bywają zastraszani lub wyśmiewani z bardzo błahych powodów, takich jak: strój, wygląd, kolor włosów, kolor skóry, przekonania. Prowadzący warsztaty omówił różne strategie reagowania na agresję i przemoc - od ignorancji po zgłoszenie na policję.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej