Złocieniec coraz bliżej swojej obwodnicy. Właśnie podpisano umowę

  • Napisane przez  Mateusz Grzeszczuk
Złocieniec coraz bliżej swojej obwodnicy. Właśnie podpisano umowę

Rozpoczyna się przygotowanie dokumentacji dla obwodnic Stargardu i Złocieńca na DK20 - inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

- To zupełnie nowe obwodnice, dla których wcześniej nie były prowadzone prace przygotowawcze. Dzięki decyzjom Rządu RP możemy rozpocząć proces przygotowania tych ważnych dla regionu inwestycji. Liczę na współpracę z mieszkańcami Stargardu i Złocieńca, aby przebieg obu obwodnic odpowiadał ich potrzebom i oczekiwaniom. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Podpisujemy dziś umowy na prace przygotowawcze dla obwodnic Stargardu i Złocieńca. To kolejne inwestycje realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim. Każda z obwodnic zbudowana w ramach rządowego Programu to możliwość wyprowadzenia niebezpiecznego, ciężkiego ruchu z centrum miast i miasteczek - powiedział Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji

Obie obwodnice zaprojektuje firma Lafrentz Polska, a łączna wartość obu umów wynosi ok. 3 miliony złotych. Prace przygotowawcze mają się zakończyć w 2023 roku. Wówczas planowane jest ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę tych obwodnic.

Złocieniec coraz bliżej swojej obwodnicy. Właśnie podpisano umowę

Obwodnice Złocieńca i Stargardu to zupełnie nowe zadania, dla których rozpoczynamy proces inwestycyjny. W zakres dokumentacji będzie wchodziło opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz elementów koncepcji programowej wraz z wykonaniem badań podłoża. Dokumentacja ta pozwoli uzyskać decyzję środowiskową, w której zostanie zatwierdzony przebieg inwestycji. Następnie badania podłoża i dalsze opracowania pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację w formule „Projektuj i buduj”. Realizacja obu inwestycji planowana jest w latach 2024-2028.

Obwodnica Złocieńca 

Obecnie droga krajowa nr 20 prowadzi przez centrum miasta. Problemem jest przejazd przez linię kolejową, przy którym znajdują się niekorzystnie usytuowane skrzyżowania DK20. Powoduje to problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego i pieszego. Bieżące działania, prowadzone we współpracy z PKP, poprawiły warunki ruchu pieszego w tym rejonie, ale prawdziwym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w Złocieńcu będzie dopiero budowa obwodnicy w ciągu DK20. Szacowana długość obwodnicy to 5 km, ale dokładna długość i przebieg trasy będzie ustalona w wyniku prac przygotowawczych.

Obwodnica Stargardu

Stargard posiada już obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S10. Przez miasto ciągle jednak przebiega DK20 biegnąca od Stargardu przez Drawsko Pomorskie, Szczecinek i Bytów do Gdyni. Pełne wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego z dróg krajowych będzie możliwe po realizacji obwodnicy również w ciągu DK20. 

Nowa trasa będzie omijała Stargard od wschodu. Droga rozpocznie się od strony Drawska Pomorskiego, kilkaset metrów przed początkiem obszaru zabudowanego Stargardu. Trasa będzie biegła w kierunku południowym, przecinając linię kolejową i dalej dolinę rzeki Krąpiel. Z istniejącą S10 połączy się na węźle Stargard Wschód, który będzie musiał zostać rozbudowany. Dokładny przebieg drogi oraz rozwiązania techniczne zostaną określone w procesie przygotowawczym.

 

Dziewięć nowych obwodnic na Pomorzu Zachodnim

Obwodnice Stargardu i Złocieńca są pośród łącznie dziewięciu nowych obwodnic o łącznej długości 47,3 km i szacowanej wartości 1,2 mld złotych przewidzianych do realizacji na Pomorzu Zachodnim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 we wrześniu br. ruszył przetarg na realizację, a do końca roku ogłosimy jeszcze przetarg na realizację obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Od wiosny tego roku trwają prace projektowe dla obwodnic Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22. Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13.

 

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej