Nasi przodownicy z PTTK w audycji z cyklu "Podróże małe i duże..."

  • Napisał 
Fot. PTTK Drawsko Fot. PTTK Drawsko

Drawski Oddział PTTK to aktywne stowarzyszenie, które może pochwalić się wieloma osiągnięciami oraz tym, że każdego roku organizują dla mieszkańców i turystów szereg imprez turystyczno-rekreacyjnych na naszym terenie. Flagowymi są Drawskie Spotkania Morsów, Rowerowy Poligon czy rajd do środka powiatu. Dwie pierwsze realizują przy wsparciu drawskiego samorządu a trzecią razem z samorządem powiatowym. Przy tym aktywnie pozyskują środki na statutową działalność.

Nasi przodownicy z PTTK w audycji z cyklu

Przodownicy organizując rajdy pieszo, kajakiem i na dwóch kółkach każdego roku pokonują setki kilometrów prowadząc bezpiecznie grupy turystów. To właśnie z nimi wywiad przeprowadził redaktor Polskiego Radia Koszalin.


Polskie Radio Koszalin nagrywało wywiad z kadrą przodownicką drawskiego oddziału. Jest to miłym wyróżnieniem i docenieniem tego, co robią przodownicy na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w regionie.

Nasi przodownicy z PTTK w audycji z cyklu

Audycja z cyklu "podróże małe i duże..." zaplanowana jest na najbliższą niedzielę (24.03.2019 r.) pomiędzy godz.: 12:00 a 14:00. Zachęcamy do słuchania!

O Drawskim PTTK

Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim został powołany w 1964 r. przez grupę miłośników turystyki wśród których byli Eugeniusz Reutt, Robert Markowski, Czesław Żukowski, Stanisław Łabonarski i Andrzej Pabian. Zebranie założycielskie odbyło się w Starostwie Powiatowym. Pierwszą siedzibą oddziału była szkoła podstawowa przy placu Elizy Orzeszkowej. Pierwszym prezesem został wybrany Eugeniusz Reutt. W 1970 r do grupy działaczy dołączył Ryszard Jędrzejczak oraz grupa oficerów z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie w osobach Mikołaj Kisiel, Bogdan Domański, Jerzy Kurowski, Andrzej Nowakowski, Stefania Styk, Stanisław Styk, oraz Marta i Marian Kalinowski. Lata siedemdziesiąte były okresem organizowania bardzo wielu imprez turystycznych ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież szkolną. W wyniku tych działań we wszystkich szkołach Drawska Pom. I Kalisza Pom. powstały Szkolne Kluby Krajoznawczo-Turystyczne których działalność była ukierunkowana organizacją Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w ścisłej współpracy z organizacjami młodzieżowymi, a w szczególności z ZHP. Do ważniejszych imprez turystycznych należy zaliczyć: organizowane corocznie rajdy, w marcu rajd z okazji wyzwolenia Drawska, w lipcu rajd Szlakiem Walk o przełamanie Wału Pomorskiego, w październiku rajd szlakiem jezior drawskich oraz rajdy w nieznane, rajdy na raty itp. 22-24 lipca 1977 r. odbył się I Centralny Zlot Służby Kultury Szlaku,

W połowie lat siedemdziesiątych opracowany został nowy szlak pieszy oznaczony kolorem zielonym – Szlak Jezior Drawskich, którego pomysłodawcą był Ryszard Jędrzejczak i Marian Kalinowski a wykonawcą młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierownictwem opiekuna SKKT Jana Kalinowskiego. 
Od 1976 r. organizowane były corocznie rajdy piesze Szlakiem Jezior Drawskich. Bardzo popularne były rajdy „nocne” organizowane każdego roku w czerwcu. Pod koniec lat siedemdziesiątych wspólnie z Kołem PTTK Piast przy 
W 1973 i 1974 zorganizowany został wyjazd grupy w Tatry polskie i słowackie z wejściem na Rysy, Łomnicę,  Lodowy Szczyt i Gerlach. W 1976 r. grupa 10 osób wzięła udział w wyprawie do Bułgarii wchodząc m. innymi na najwyższy szczyt. (więcej na stronie PTTK Drawsko).

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto