Erasmus+ w drawskim Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych

  • Napisane przez  Anna Ignacak
Erasmus+ w drawskim Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych

Dyrektor ZSP w Drawsku Pomorskim otwiera przed swoimi nauczycielami oraz uczniami szerokie perspektywy pracy i kształcenia się. Mając na względzie podnoszenie jakości pracy szkoły, a tym samym bycie atrakcyjnym dla przyszłego ucznia – grupa nauczycieli złożyła dwa projekty w ramach funduszy „Erasmus+”. Pierwszy już został zatwierdzony do realizacji – koniec maja br., a jego głównym celem jest utworzenie klas dwujęzycznych z międzynarodową maturą. Uczniowie będą uczestniczyć  w realizacji projektu, korzystając nie tylko z podnoszonym kompetencji i umiejętności nauczycieli, ale przede wszystkim z nowoczesnych środków dydaktycznych. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na pierwsze lekcje matematyki z wykorzystaniem języka angielskiego.

Udział w projekcie ‘Rozwój zawodowy nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim’ ma na celu  podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz  podniesienie jakości pracy szkoły i tym samym uczynienie jej bardziej atrakcyjną dla uczniów. Szkoła dzięki projektowi uzyska bardziej europejski wymiar, a nauczyciele dzięki szkoleniom zagranicznym staną się świadomymi swojej wartości autorytetami dla młodych ludzi.

Erasmus+ w drawskim Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych

Celami projektu są: podniesienie kwalifikacji nauczycieli przez podniesienie kompetencji i umiejętności językowych, podniesienie poziomu jakości nauczania, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, poszerzenie umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w dydaktyce, zwiększenie motywacji nauczycieli do działań na rzecz rozwoju szkoły i do samodoskonalenia się.

Założone cele będą realizowane poprzez różne działania: m.in. udział nauczycieli w szkoleniach językowych i metodycznych, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Szkoła wprowadzi zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL), polegające na prowadzeniu fragmentów lekcji w języku obcym. Nauczyciele zorganizują szereg konkursów i olimpiad przedmiotowych, mających na celu propagowanie nauki języków obcych oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego.

Erasmus+ w drawskim Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych

Uczestnikami projektu będzie łącznie 13 nauczycieli ( j. angielskiego. j. niemieckiego, j. polskiego, biologii, wiedzy o kulturze,  wiedzy o społeczeństwie, historii, wychowania fizycznego, matematyki). W ramach realizacji projektu nauczyciele wezmą udział w kursach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii (OHC w Londynie i Oxfordzie) oraz Austrii (ActiLingua Academy w Wiedniu).

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto