Drawsko pozyskało 2,3 mln zł na muzeum. Dziś podpisano umowę

  • Napisane przez  DSI. Łukasz Jucha, Daniel Puchalski
Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

Nowe muzeum powstanie w Drawsku Pomorskim. Ulokowane zostanie w XVII-wiecznym magazynie solnym, który czeka kompleksowa przebudowa. Dodatkowo zaplanowano zakup wyposażenia. Samorząd miejski na realizację inwestycji pozyskał unijną pomoc z Urzędu Marszałkowskiego. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w piątek, 29 grudnia 2017 roku w Drawsku Pomorskim członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko i zastępca burmistrza Marek Tobiszewski.

Rewitalizacja przewiduje wykonanie nowych fundamentów i ścian parteru oraz poddasza, wymianę dachu, stropu, podłóg i posadzek. Remont przejdzie także stolarka okienna i drzwiowa. Dodatkowo na potrzeby muzeum zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt. Koszt inwestycji wyniesie prawie 2,8 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże ze środków RPO WZ 2014-2020 ponad 2,3 mln zł. Prace potrwają
do października 2018 roku.

Budynek magazynu solnego to jedno z najciekawszych miejsc w Drawsku Pomorskim. Obiekt w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego 4 powstał po wielkim pożarze miasta w 1696 roku, najprawdopodobniej ok. 1700 roku, w momencie całkowitej odbudowy miasta. Jego główna funkcja związana była z handlem solą – sól transportowana była z Kołobrzegu do Drawska, a stąd rzeką Drawą w głąb Brandenburgii i Prus – głównie do Frankfurtu nad Odrą i Berlina. Magazyn solny w Drawsku Pomorskim pełnił swoją pierwotną funkcję prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie XIX w. W późniejszych latach stał się magazynem garnizonowym, a następnie przekazano go straży pożarnej. W połowie lat 30. XX w., pełniący wówczas rolę magazynu szkolnego budynek, został adaptowany na potrzeby muzeum regionalnego. Powstało wówczas na strychu nowe pomieszczenie użytkowe, które doświetlono przez wykonane lukarny w dachu.

Umowa o dofinasowanie budowy muzeum podpisana. Z RPO dla Drawska 2,3 mln zł.

Wzmocniono fundamenty po stronie północnej, zakładając szeroką ławę cementową. Wykonano nową stolarkę drzwiową i okienną. Muzeum pełniło swoją funkcję do 1945 r. Po zakończeniu działań wojennych większość eksponatów i dokumentów przepadła bezpowrotnie, niektóre jednak znajdują się dziś w muzeach w Szczecinie i Koszalinie.
W okresie powojennym budynek został przekazany w użytkowanie na magazyn Spółdzielni Rzemieślniczej. W 1994 r. przeszedł w posiadanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W 2017 roku podpisano długoletnią umowę użyczenia obiektu gminie Drawsko Pomorskie.
Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto