Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko przygotowuje się do jubileuszu ale i wyzwań w 2016 roku

  • Napisane przez  DSI Na podstawie inf. CSWL Drawsko
płk Marek GMURSKI, Fot. Marcin Czerwniński płk Marek GMURSKI, Fot. Marcin Czerwniński

W tym roku poligon drawski obchodzi swoją 70. rocznicę istnienia. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przygotowuje się do wydarzeń zaplanowanych na miesiąc luty i maj. O nadchodzących wydarzeniach przygotujemy osobną informację wkrótce. 

Mimo ważnego jubileuszu dla jednostek CSWL i WOG w Olesznie trwają szkolenia pracowników pozwalające na prawidłową realizację zadań operacyjnych. 

14-15 stycznia przeprowadzono w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko kurs kierowników obiektów poligonowych oraz osób funkcyjnych wyznaczonych do prowadzenia strzelań. Szkolenie uroczyście rozpoczął Komendant Centrum płk Marek GMURSKI. W trakcie kursu doskonalono oraz sprawdzono wiedzę teoretyczną żołnierzy i pracowników wojska w zakresie znajomości zapisów programów strzelań oraz aktualnie obowiązującej dokumentacji na obiektach szkoleniowych. 

18 stycznia br. został zakończony proces szkolenia profilaktycznego kadry i pracowników CSWL Drawsko. W czasie szkolenia cały zespół centrum został przeszkolony z zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów na 2016r. Kadra i pracownicy wojska uczestniczyli również w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad zachowania się podczas udzielania tej pomocy. Zajęcia takie organizowane są cyklicznie i kształtują świadomość prawną, obywatelską, ekologiczną i kulturalną szkolonych, pozwalają kształtować postawy prospołeczne i podnosić kwalifikacje zawodowe.

4 stycznia 2016 r. na terenie komendy poligonu drawskiego miała miejsce zbiórka, na której Komendant, płk Marek GMURSKI, rozpoczął nowy rok szkoleniowy. W trakcie zbiórki, na której uczestniczyła kadra i pracownicy wojska, poszczególne osoby funkcyjne przedstawiły priorytetowe zadania na 2016 rok.

W dniu 18 stycznia odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia pododdziałów 12 Brygady Zmechanizowanej i 3-2 "K" Troop wojsk amerykańskich stacjonujących na co dzień w bawarskim Vilseck na poligonie drawskim. Żołnierze zostali zapoznani również, przez Szefa Wydziału Poligonowego CSWL Drawsko ppłk Dariusza PUZYREWSKIEGO z warunkami bezpieczeństwa w czasie szkolenia poligonowego. Na zakończenie zbiórki żołnierze zaprezentowali swoje wyszkolenie podczas defilady którą przyjął Dowódca Błękitnej Brygady gen. bryg. Dariusz GÓRNIAK.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto