Współpraca ZPET w Bobrowie z Collegium Balticum

  • Napisane przez  M. Siluk
Współpraca ZPET w Bobrowie z Collegium Balticum

W minionym tygodniu odbyły się obrony studentów studiów podyplomowych w ramach współpracy Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie z Collegium Balticum ze Szczecina.

To już czwarta edycja studiów, z której korzystają nauczyciele oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, czyli pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to doskonała oferta edukacyjna, która zagościła w powiecie drawskim. Wykładowcami na zajęciach są także praktycy – nauczyciele ZPET oraz wykładowcy z ramienia uczelni. Praktyka zawodowa odbywa się na poszczególnych etapach edukacyjnych w ZPET. Bogata wymiana doświadczeń owocuje metodycznym przygotowaniem studentów do pracy zawodowej.

W roku akademickim 2020/2021 planuje się w powiecie drawskim uruchomienie następnych kierunków studiów podyplomowych, uzależnione jest to od liczby słuchaczy zgłoszonych w procesie rekrutacyjnym: diagnoza z elementami terapii pedagogicznej, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa, informatyka dla nauczycieli, integracja sensoryczna, logopedia, oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, plastyka i technika dla nauczycieli, profilaktyka społeczna i terapia uzależnień, psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela, resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, socjoterapia, surdopedagogika, tyflopedagogika, wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto