Może powstać obwodnica Złocieńca. Została uwzględniona w 10-letnim programie Rządu

  • Napisane przez  DSI, GOV
Obraz pasja1000 z Pixabay Obraz pasja1000 z Pixabay

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Wśród tych obwodnic jest obwodnica w Złocieńcu

Obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20

  • Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2023 r.
  • Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Złocieńca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 20.
Może powstać obwodnica Złocieńca. Została uwzględniona w 10-letnim programie Rządu

Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Ułatwi on komunikację pomiędzy Szczecinkiem (i korytarzem przyszłej drogi ekspresowej S11) z Stargardem i dalej Szczecinem.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju miasta, położonego pomiędzy trzema jeziorami: Drawsko, Siecino oraz Lubie i zachęcającego do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych, wędkowania, turystyki pieszej czy rowerowej.

 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej