W Złocieńcu część bloków ma niższe koszty ogrzewania o 30%. Zobacz jak to zrobili

  • Napisane przez  Sebastian Kuropatnicki
W Złocieńcu część bloków ma niższe koszty ogrzewania o 30%. Zobacz jak to zrobili

Pod koniec 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” zrealizowała zadanie polegające na  dociepleniu 330 mieszkań oraz stropodachów w 4 budynkach, tj. Zdobywców Wału Pomorskiego 1,3,5,6. Zmodernizowano także węzły cieplne, w tym:  4 wymiennikownie i 15 rozdzielni.

Wymieniono wszystkie zawory przygrzejnikowe na nowe zawory dynamiczne. Efektem wykonanych prac termomodernizacyjnych jest obniżenie kosztów ogrzewania o około 30%. Źródłem finansowania były: środki własne, kredyt i premia termomodernizacyjna. Spółdzielnia w ciągu kilku lat zamierza docieplić wszystkie swoje budynki mieszkalne.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej