Szpital w Drawsku: Nowy Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej już działa

 • Napisane przez  DSI za Szpitale Polskie
Fot. Szpitale Polskie Fot. Szpitale Polskie

Drawskie Centrum Specjalistyczne, czyli drawski szpital poinformował, że dziś w szpitalu otwarto nowy oddział rehabilitacji kardiologicznej, w którym do zdrowia będą dochodzić pacjenci po przebytych incydentach kardiologicznych.

Oddział prowadzi kompleksową rehabilitację kardiologiczną w warunkach pobytu dziennego w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pobyt w oddziale przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Oddział dysponuje 9 miejscami dziennego pobytu.

Rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią postępowania medycznego w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Wymagają jej zarówno chorzy poddani leczeniu zachowawczemu i interwencyjnemu:

 • po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • angioplastyce wieńcowej
 • zabiegach kardiochirurgicznych
 • zaostrzeniach niewydolności serca
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału dziennego.

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziału dziennego prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub internistę we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze oraz wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych. Program rehabilitacji obejmuje również zajęcia edukacyjne i interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

 • Oddziału Kardiologii
 • Oddziału Kardiochirurgii
 • Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • Poradni Kardiologicznej 
 • Poradni Rehabilitacyjnej

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

Bliższe informacje udzielane są w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej pod numerem telefonu 94 36 30 328.

 

 

Dodatkowe informacje

 • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej