Ta droga wkrótce się zmieni

  • Napisane przez  Karolina Szumowska
Ta droga wkrótce się zmieni

30.04.2020 r. Powiat Drawski podpisał umowę z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru na wykonanie oraz nadzór nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica (etap I)”.

  • Umowę na wykonawstwo podpisano z firmą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów na kwotę 2.796.929,13 zł.
  • Umowę na nadzór inwestorski podpisano z firmą MILAG, Żółte 27, 78-500 Drawsko na kwotę 26.568,00 zł.
Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 01.12.2020 r. Plac budowy przekazano w dniu 30.04.2020 r.
Ta droga wkrótce się zmieni
 
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1994Z w km 7+585 – 8+600. Długość odcinka 1,155 km. Początek przebudowy zlokalizowany jest około 128 m przed istniejącym przejazdem kolejowym (zlokalizowanym w km 7+600 drogi powiatowej), natomiast koniec zlokalizowany jest na wyjeździe z miejscowości Będlino w kierunku miejscowości Sośnica. Zakres robót obejmuje „wyprostowanie” szykany zlokalizowanej przed przejazdem kolejowym, wykonanie nowej nawierzchni drogowej o poszerzonej jezdni do szerokości 6,0 m wraz z normatywnymi poszerzeniami na łukach, wykonanie zatoki autobusowej oraz przystanku autobusowego, budowę obustronnego chodnika, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.
Ta droga wkrótce się zmieni
 
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś  Priorytetowa V Zrównoważony Transport Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych zgodnie z umową nr RPZP.05.04.00-32-0003/19-00 z dnia 18.09.2019 r. w wysokości 2.922.259,28 zł. 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto