Ruszyło się w czaplineckiej części „Trasy Pojezierzy Zachodnich”

  • Napisane przez  UM Czaplinek
Obraz renategranade0 z Pixabay Obraz renategranade0 z Pixabay

W Urzędzie Miejskim w Czaplinku 18 lutego odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Nadleśnictwa Czaplinek, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, projektanta oraz Gminy Czaplinek w sprawie projektowanej trasy rowerowej w ramach projektu „Trasa Pojezierzy Zachodnich”, która przebiega również przez terenie gminy Czaplinek.

Inwestorem zadania jest Urząd Marszałkowski w Szczecinie, a projektantem Pracownia Projektowa „PROJBUD” z Inowrocławia.

Celem spotkania było ustalenie parametrów wyjściowych projektowanej ścieżki rowerowej przy zapewnieniu jej funkcji jako dojazdu do przyległych nieruchomości (w tym grunty KOWR oraz leśne), a także możliwości realizacyjnych na poszczególnych działkach, w tym również oczekiwań stron wobec inwestycji jak i formy realizacji zadania.

Projektowana ścieżka o szerokości 2 mb będzie przebiegała przez istniejące drogi gminne i powiatowe, projektowaną infrastrukturę drogową oraz przez tereny rolne i leśne władane przez KOWR i Nadleśnictwo Czaplinek, na których ścieżka będzie miała charakter inwestycyjny. Założenia, które przyjęto do przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią, iż realizacją całego zadania wraz z oznakowaniem będzie zajmował się Urząd Marszałkowski, natomiast koszty związane z jego eksploatacją oraz inne koszty towarzyszące podziałom geodezyjnym, umowom władania gruntami itp. dotyczyć będą danej gminy, przez którą przebiegać będzie projektowana ścieżka.

Prace projektowe planowane są do realizacji w terminie do 31.06.2020 r., natomiast realizacja przewidywana jest w ramach obecnego okresu budżetu unijnego do 2023 r. w kwocie 55 mln zł oraz z budżetu unijnego kolejnego okresu 2021-2027 w kwocie ok. 188 mln zł. Wymienione wartości z nakładów inwestycyjnych dotyczą realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto