Rozpoczęło się głosowanie na projekty BO w Złocieńcu - podajemy jak głosować

  • Napisane przez  DSI
Rozpoczęło się głosowanie na projekty BO w Złocieńcu - podajemy jak głosować

Na 5 projektów mogą głosować mieszkańcy gminy Złocieniec w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Zagłosować można papierowo lub elektronicznie.

Dwa punkty do głosowania papierowego

• w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,
• w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

Punkty  będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny.

Dwa punkty do głosowania papierowego

Poznaj PROJEKTY

Lp.

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość projektu

1

Złocieniecki sport - wyposażenie w sprzęt sportowy

Celem projektu jest poprawa wyposażenia sekcji sportowych złocienieckich klubów sportowych w sprzęt sportowy i sprzęt ułatwiający i podnoszący jakość treningową, ze wskazaniem na zawodników z grup młodzieżowych.

139 986,35 zł

2

Miasteczko ruchu drogowego

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Miasteczko ruchu drogowego umożliwi naukę bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych dla dzieci i młodzieży, zachęci je do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

140 000,00 zł

3

Siłownia pod chmurką na wsi

Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej, zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty gminnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urządzeń sportowych przez mozliwość aktywnego.

25 394,00 zl

4

Dla każdego coś fajnego

Celem projektu jest:

- edukacja publiczna przez postawienie tablic z informacją historyczną o każdym z 18 sołectw,

- wyposażenie świetlic w agregaty prądotwórcze,

- promocja gminy przez wyposażenie gminy i sołectw w namioty o jednakowej kolorystyce w barwach gminnych i z herbem Złocieńca.

109 360,00 zł

5

Dzięki Tobie pomożemy i dotrzemy wszędzie – quad i czujniki tlenku węgla

Celem projektu jest:

- zakup quada strażackiego wraz z wyposażeniem dodatkowym co pozwoli usprawnić przebieg akcji ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach terenowych oraz pomoże szybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy,

- zakup czujników tlenku węgla dla mieszkańców gminy Złocieniec, które bezpośrednio wpłyną na świadomość i bezpieczeństwo mieszkańców. Zakupy te usprawnia i wspomogą ochronę ppoż gminy Złocieniec.

139 900,00 zł

Ile będzie trwać głosowanie ?

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 26.11 do 10.12.2019 r.. 

Kiedy głos jest nieważny ?

1) niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej przez:

  • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub
  • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
  • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego);

2) nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;

3) brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią w formie elektronicznej;

4) głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem, o którym mowa w §3 ust. 2;

5) wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;

6) głosowanie przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Złocieniec.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej