Kontrakt samorządowy: była dyskusja o rozszerzeniu i transporcie zbiorowym

  • Napisane przez  Magdalena Grzegorczyk
Kontrakt samorządowy: była dyskusja o rozszerzeniu i transporcie zbiorowym

20 listopada odbyło się spotkanie partnerów Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna. Udział w nim wzięli przedstawiciele Lidera Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna - Powiatu Drawskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Wydziału Zarządzania Strategicznego a także przedstawiciele partnerów.

Spotkanie rozpoczął p. Stanisław Cybula – Starosta Drawski oraz p. Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
 
W pierwszej części zostały przedstawione prace związane z kolejną perspektywą finansowania 2021-2027, w tym narzędzi terytorializacji oraz możliwości współpracy samorządów różnego szczebla w najbliższej przyszłości przedstawione przez p. Marka Orszewskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Piotra Wolskiego Kierownika Biura ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia dotycząca postępu prac w ramach inicjatywy Catching Up Regions oraz możliwości rozszerzenia projektu na inne gminy. Efektywniejsze wykorzystanie już istniejącego systemu transportu zbiorowego oraz koncepcja zastosowania DRT (transportu na życzenie) jako uzupełnienie oferty publicznego transportu zbiorowego to główne tematy poruszane w prezentacji i późniejszej dyskusji.
 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto