Kaliscy licealiści wyróżnieni w konkursie „Siła w tradycji”

  • Napisane przez  Maciej Rydzewski
Kaliscy licealiści wyróżnieni w konkursie „Siła w tradycji”

18 listopada zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu „Siła w tradycji” dla uczniów certyfikowanych klas o profilu wojskowym, zorganizowanego przez Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych. Drużyna z klasy 2c z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w składzie Kacper Kłos, Tobiasz Głowacki i Konrad Nowak pod opieką dyrektora Macieja Rydzewskiego zdobyła wyróżnienie w konkursie.

Celami konkursu są m.in. kształtowanie u młodzieży z klas wojskowych postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, kultywowanie tradycji niepodległościowych, pogłębienie wiedzy historycznej, rozwój umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji. 

Drużyna z ZSP w Kaliszu Pomorskim zdobyła wyróżnienie w kategorii nr 1 „Patron kadetów”. Uczniowie przedstawili postać patrona klasy 2c generała Witolda Dzierżykraja – Morawskiego, uczestnika powstania wielkopolskiego, wojny polsko – bolszewickiej, attaché wojskowego w ambasadach RP w Bukareszcie i w Berlinie, bohatera kampanii wrześniowej w 1939r., więźnia oflagów, m.in. II D Gross Born, gdzie stanął na czele organizacji konspiracyjnej „Odra”, za co został w listopadzie 1944r. stracony w obozie koncentracyjnym  w Mauthausen. Dwukrotnego kawalera orderu Virtuti Militari.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto