Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Barykady, pożar, pościg.

  • Napisane przez  por. Dorota Zwolańska
Barykady, pożar, pościg.

Tak jak w tytule - Takie były tematy przewodnie ćwiczeń specjalistycznych przeprowadzonych na terenie Zakładu Karnego w Wierzchowie w dniu 24.10.2019 r. połączonych z ćwiczeniami obronnymi, których zakres i tematykę przedstawił inspektor ds. obrony na odprawie szkoleniowej.

Barykada – nie zawsze jest drogą do sukcesu.

Dwóch osadzonych postanowiło spróbować przyspieszyć swój awans do zakładu typu półotwartego. Wybrali dość radykalną metodę. Zniecierpliwieni brakiem postępów w interesującej ich sprawie, postanowili przejść do czynu. Zatrudnienie w  warsztatach gospodarczych jednostki, dostarczyło im niezbędnych materiałów w postaci desek, belek i mebli do zbudowania całkiem solidnej barykady przy głównym wejściu do budynku. Zza barykady rozpoczęli dość agresywne negocjacje żądając spotkania z dyrektorem i awansu do zakładu półotwartego, a najlepiej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. W wyrażanie swojego niezadowolenia wkładali wiele wysiłku zarówno fizycznego, jak i wokalnego. Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego, wobec tak nieprzejednanej postawy osadzonych,  powiadomili o zagrożeniu dowódcę zmiany.

Po przybyciu dowódcy zmiany w rejon zagrożenia, osadzeni wykrzyczeli w jego stronę, że mają zakładnika, którego trzymają w innym pomieszczeniu i podpalą je, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Trzeci, z zatrudnionych w warsztatach skazany, nie przyłączył się do wysuwanych przez nich żądań, w związku z powyższym obezwładnili go i umieścili w pomieszczeniu stolarni. 

Barykady, pożar, pościg.

Dowódca zmiany potwierdził zaistniałe zagrożenie, dostępnymi środkami zabezpieczył miejsce zdarzenia i powiadomił  dyrektora jednostki. Podjęto działania ochronne. Ogłoszony został alarm, wezwano negocjatorów,  utworzono i skierowano w rejon zagrożenia  grupy interwencyjne.  

Negocjacje nie przyniosły zadowalającego rozstrzygnięcia. Skazani nie podporządkowali się wydawanym poleceniom. Kierujący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego, by zagrożenie zlikwidować.  Funkcjonariusze grupy uderzeniowej w tym Grupa Interwencyjna Służby Więziennej OISW w Koszalinie, przystąpili do działań mających na celu obezwładnienie sprawców, co udało się skutecznie przeprowadzić.

Barykady, pożar, pościg.

Pożar

Dowódca GISW poinformował, że w trakcie interwencji zauważył silne zadymienie pomieszczeń stolarni, które uniemożliwiło im dotarcie do uwięzionego tam osadzonego. Kierujący działaniami polecił zaalarmować służby ratownicze. Do czasu ich przyjazdu działania ratownicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzić będzie grupa przeciwpożarowa. Przybyły na miejsce zastęp jednostki ochrony przeciwpożarowej przystąpił do działań mających na celu odnalezienie i ewakuację poszkodowanych oraz likwidację zagrożenia. Udało się zlokalizować poszkodowanego, wydostać go z rejonu zagrożenia i udzielić mu pomocy medycznej. 

Barykady, pożar, pościg.
 
Barykady, pożar, pościg.

Pościg

Kolejnym etapem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania z funkcjonariuszami Policji w sytuacji podjęcia ucieczki przez osadzonych.

Dwóch pozorantów z kilkuosobowej grupy osadzonych dokonało ucieczki w trakcie przeprowadzania ich przez śluzę na teren hali produkcyjnej. Pozoranci wykorzystali nieprawidłowe zabezpieczenie skrzydeł bramy tworzących śluzę, odepchnęli funkcjonariuszy i dokonali ucieczki  w kierunku lasu. Podziwiać należy refleks i sprawność z jaką udało im się oddalić na teoretycznie bezpieczną odległość.

Barykady, pożar, pościg.

Po zabezpieczeniu pozostałych osadzonych, zastępca dowódcy zmiany niezwłocznie powiadomił o powyższym fakcie przebywającego na wartowni dowódcę zmiany. Kierujący działaniami polecił utworzyć i skierować na miejsce zdarzenia odpowiednio wyposażoną grupę pościgową i zaalarmować  Policję. Wdrożone zostały procedury przygotowane na wypadek tego typu zagrożeń.

Barykady, pożar, pościg.

Od funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku uzbrojonym nr 1, dowódca zmiany otrzymał informację, że  dwie  niezidentyfikowane osoby,  ukryły się w budynku psiarni, przyległym do terenu jednostki w obrębie pola obserwacji i nie reagują na wydawane polecenia. Odgrażają się natomiast, że są w posiadaniu broni palnej. 

Barykady, pożar, pościg.

We wskazany rejon skierowane zostały dwa patrole policyjne. Funkcjonariusze Policji obezwładnili uciekinierów, a następnie doprowadzili na teren jednostki. Przeprowadzone ćwiczenia miały za zadanie doskonalenie umiejętności reagowania w trudnych i dynamicznych sytuacjach, likwidowanie zaistniałych zagrożeń oraz doskonalenie współpracy z Państwową Straż Pożarną  i Policją. Wszystkie założone cele udało się zrealizować. Ćwiczenia przebiegły sprawnie  i bezpiecznie.

Dodatkowe informacje

  • .:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej