U nich otrzymasz poradę

  • Napisane przez  SP
U nich otrzymasz poradę

Publikujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowanych według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną znajduje się na stronie internetowej bip.powiatdrawski.pl ( zakładka nieodpłatna pomoc prawna/informacje) oraz www.powiatdrawski.pl (zakładka nieodpłatna pomoc prawna)

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

KRYTERIA DOSTĘPU

TELEFON odpłatność połączeń

WWW

e-mail

PRAWO KONSUMENCKIE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Prawa konsumentów

Infolinia konsumencka

801 440 220

22 290 99 16

 

poniedziałek – piątek
 w godz. 8:00-18:00

 

mieszkańcy powiatu

Infolinia konsumencka

801 440 220

22 290 99 16

www.uokik.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

 

Prawa konsumentów

ul. Marcina Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 18:00

 

mieszkańcy powiatu

Infolinia

801 440 220

           22 290 89 16

www.konsumenci.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 

 

 

 

 

Prawa konsumentów

Plac Elizy Orzeszkowej 3,

78- 500 Drawsko Pomorskie

 

 

 

 

poniedziałek    10:00 -15:00

wtorek           10:00 -15:00
środa           7:00 -15:00
czwartek        10:00 -15:00
piątek               10:00 -15:00

 

mieszkańcy powiatu (konsumenci)

 

 

 

 

 

 

tel. 94  36 30 177

 

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SOCJALNE, RODZINNE, PEDAGOGICZNE, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne

-w ramach interwencji kryzysowej

-z zakresu praw dziecka

- w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- z zakresu ubezpieczeń społecznych

 


ul. Józefa Piłsudskiego 20

78-500 Drawsko Pomorskie

 

 

 

 

poniedziałek – piątek

 w godz. 7:00 -15:00

 

 

 

 

 

porady prawne udzielane są w każdy poniedziałek
w godz. 15:30 – 18:30

 

mieszkańcy powiatu

 

tel. 94 363 37 62; tel/fax. 94 363 60 64

 

 

 

 

 

 

 

 

94 363 37 62 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.facebook.com/PowiatoweCentrumPomocy

RodziniewDrawskuPomorskim/?modal=admin_todo_tour

 

http://bip.pcpr.powiatdrawski.pl/

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności , wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

ul .B. Chrobrego 7

78-500 Drawsko Pomorskie

 

 

poniedziałek – piątek

 w godz. 7:00 -15:00

 

osoby niepełnosprawne

 

791 980 889

 

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne z zakresu pomocy społecznej

Darskowo 7;

78-520 Złocieniec

poniedziałek – piątek
 w godz. 7:00-15:00

 

dla mieszkańców DPS i członków ich rodzin

94 3671656

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Drawsku Pomorskim

Socjalizacyjna, interwencyjna,

ul. Połczyńska 9

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Poniedziałek - niedziela

Czynna całą dobę

dzieci i młodzież pozbawiona częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej 

telefon/fax: 
 (94) 341-06-41

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Drawsku Pomorskim

Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna,

doradztwo edukacyjno – zawodowe  dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla ich rodziców

ul. Obrońców Westerplatte 11

78-500 Drawsko Pomorskie

 

poniedziałek – piątek
w godz. 7:00 – 15:00

poniedziałek 7:00 – 17:00

wtorek 7:00 – 17:00

środa 7:00 – 17:00

czwartek 7:00 – 17:00

piątek 7:00 – 15:00

 

pomoc dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla ich rodziców

94 36 324 86

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poradnia.drawsko.pl

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

 

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

800 70 2222

bezpłatna infolinia

www.liniawsparcia.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

 

Wsparcie, pomoc psychologiczna

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

poniedziałek – sobota
w godz. 8:00–22:00

niedziela i święta

w godz. 8:00–16:00

 

dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne dla osób i rodzin z problemem uzależnień, przemocy w rodzinie. Poradnictwo psychologiczne dla rodzin w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. Poradnictwo socjalne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

 

wtorki 9:00 – 15:00 (poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i dorosłych)

wtorek (co drugi) 15:00 – 20:00 (grupa dla osób współuzależnionych oraz poradnictwo terapeutyczne  dla rodzin z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej) środy 16:00 – 20:00 (poradnictwo psychologiczne dla rodzin i dzieci) czwartki (trzy w miesiącu) 12:00 – 17:00 (poradnictwo terapeutyczne dla osób i rodziny z problemem alkoholowym)

piątki (co drugi) 13:00 – 20:00 (poradnictwo psychologiczne dla rodzin i dzieci) piątki (co drugi) 15:00 – 19:00 (poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i dorosłych)

poniedziałek – piątek od 7:00 – 15:00 (poradnictwo socjalne oraz do 20:00 dyżur telefoniczny Punktu Konsultacyjnego).

pomoc bezpłatna dla mieszkańców gminy

Zgłoszenia osobiste bądź telefoniczne tel. 94 361 73 44, fax 94 361 60 90.

Punkt Konsultacyjny tel. 693415001,.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

www.bip.opos.kaliszpom.pl,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej

ul. Starogrodzka 9

78-500 Drawsko Pomorskie,

 

poniedziałek – piątek
 w godz. 7:00-15:00

 

mieszkańcy gminy

telefon 94 36 344 21 lub 94 36 344 22

 

Osobiście w siedzibie OPS

Na stronie internetowej mgopsdrawsko.pl

w zakładce

Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Pomoc specjalna i finansowa

Plac 650 Lecia 1
78 – 520 Złocieniec

 

PRACOWNICY SOCJALNI
przyjmują interesantów
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do 9:00
czwartek od 7:00 do 15:00

DYŻUR PRACOWNIKA SOCJALNEGO
od poniedziałku do środy oraz piątek od godz. 9:00 -15:00

mieszkańcy gminy

 

94 367 12 48

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.mgops.zlocieniec.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

Pomoc specjalna i finansowa

ul. Pławieńska 3 78- 550 Czaplinek,

 

 

poniedziałek – środa    
7:00 – 15:00

      czwartek       
 7:00 – 16:00

       piątek      
7:00 – 14:00

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 8:00 - 11:00, we czwartki dodatkowo od 14:00 - 16:00

mieszkańcy gminy

tel./fax 094 375 57 45,

094 375 45 82

 

www./mgops.czaplinek.ibip.pl/public/

 

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Pomoc specjalna i finansowa

ul. Parkowa 5a

78-530 Wierzchowo

 

od poniedziałku do środy
 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 16:00
piątek: 7:00 – 14:00

 

 

mieszkańcy gminy

Tel/fax: 94-36-18-376

 

www.gops.wierzchowo.ibip.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GMINNE  CENTRUM  PROFILAKTYKI

w Drawsku Pomorskim

 

 

Pomoc dla osób z problemami; przemoc, alkohol

Park Chopina 2,

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim
środy i czwartki godz.
 15:15 – 16:15

2. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym
poniedziałki w godz. 12:15 - 15:15 i w czwartki w godz. 12:15 - 15:15

3. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
wtorki w godzi. 16:00 – 18:30

4. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób z Problemem Narkotykowym

  poniedziałki w godzinach 15:30 – 18:00
5. Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Przystań"
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00

 

mieszkańcy powiatu

796 316 003

www.drawsko.pl/asp/Informacje,Dzialalnosc_spoleczna,

Gminne_Centrum_Profilaktyki,Wykaz_organizacji_i_instytucji,80

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

Dla osób bezrobotnych

Aktywizacja zawodowa

ul. Starogrodzka 9
78-500 Drawsko Pomorskie,

telefon: +48 94 36 36 700
telefon: +48 94 36 32 519
telefon: +48 94 36 32 086
fax: +48 94 36 32 734
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FILIA W CZAPLINKU
ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek

telefon: +48 94 36 36 760
telefon: +48 94 37 54 270
fax:  +48 94 37 34 570
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FILIA W ZŁOCIEŃCU
ul. Piaskowa 1
78-520 Złocieniec

telefon: +48 94 36 71 343
fax: +48  94 36 30 954
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Urzędowania
poniedziałek - piątek,
w godz. 7:00 - 15:00
Godziny przyjmowania Klientów:

poniedziałek - piątek, 

       w godz. 8:00 - 14:00

mieszkańcy powiatu

zarejestrowani poszukujący pracy

 

94 36 36 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 36 36 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 36 71 343

 

 

www.drawskopomorskie.praca.gov.pl/

urzad/dane-kontaktowe

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Urząd Pracy


Dla osób bezrobotnych

Aktywizacja zawodowa

 

ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

 

 

 

FILIA W Koszalinie

ul. Słowiańska 15a
75-846 Koszalin

 

poniedziałek – piątek
 w godz.  7:30-15:30

 

 

 

 

 

poniedziałek – piątek
  w godz. 7:30-15:30

zarejestrowani poszukujący pracy

 

 

 

 

 

zarejestrowani poszukujący pracy

tel.: (91) 42 56 101
fax: (91) 42 56 103|

 

 

 

 

tel.: (94) 344-50-33
fax: (94) 344-50-30

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

 

poniedziałek - piątek

 w godz. 8:00-18:00

 

 

zarejestrowani poszukujący pracy

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

www.zielonalinia.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu - Stowarzyszenie Semafor

 

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwoju ekonomii społecznej.

ul. Drawska 13
78-520 Złocieniec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zarejestrowani poszukujący pracy

 

94 37 24 279

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRAWO  PRACY

 

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Szczecinie

Prawo pracy

ul. Pszczelna 7
71-663 Szczecin

 

poniedziałek - piątek

 w godz. 7:15 - 15:15

Obywatel RP

 

tel. (91) 431 19 30
fax. (91) 431 19 32

 

www. szczecin.pip.gov.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa.

poniedziałek 

w godz. 7:15 - 15:15

wtorek – piątek

w godz. 8:00 - 16:00

Obywatel RP

 

 

 

 

tel. 22 391 82 15 fax. 22 391 82 14

 

 

PRAWA DZIECKA

 

Rzecznik Praw Dziecka
– dziecięcy telefon zaufania

Prawo dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

 

poniedziałek - piątek

godz. 8:15-20:00

(dzwoniąc po godzinach i
 w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

tel.: (22) 583 66 00

fax.: (22) 583 66 96.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania  Rzecznika Praw Dziecka

Ochrona praw dziecka

Bezpłatna infolinia

800 121 212

poniedziałek 

w godz. 7:15 – 15:15

wtorek – piątek

w godz. 8:00 – 16:00

Obywatel RP

 

Bezpłatna infolinia

800 121 212

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.pip.gov.pl

 

PRAWA PACJENTA

 

 

Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

 

poniedziałek - piątek

 w godz. 08:00-16:00

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Delegatura ZOW NFZ 
w Koszalinie

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

 


ul. Konstytucji 3 Maja 7

75-820 Koszalin

 

poniedziałek - piątek

 w godz. 8:00-16:00

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.

01-171 Warszawa

 

poniedziałek – piątek
 w godz.  8:00-20:00

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

800 190 590

Bezpłatna infolinia

 

www.bpp.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@ rpp.gov.pl lub 22 532 82 43

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

poniedziałek – piątek
 w godz. 8:00-16:00

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

 

www.nfz.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4A

00-503 Warszawa

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
 00-513 Warszawa

poniedziałek – piątek
 w godz. 8:00-17:00

Z porady mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą  operatora

 

Telefon

(22) 461 60 00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Inspektorat ZUS Drawsko Pomorskie

Prawo ubezpieczeń społecznych

78-500 Drawsko Pomorskie , ul. Sikorskiego 30 (do korespondencji)
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Basztowa 1

 

 

Godziny obsługi klientów

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek - piątek: 8:00-15 00

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
w godz. 7:00-15:00

Mieszkańcy powiatu

 

Tel.: (0-94) 363-34-53

 

www.zus.pl

KRUS w Drawsku Pomorskim

Prawo ubezpieczeń społecznych

78-500 Drawsko Pomorskie,
ul. Sikorskiego 13-15

 

 

poniedziałek - środa
 w godz. 7:00 – 15:00 
czwartek 7:00 – 16:00
piątek 7:00 – 15:00

Mieszkańcy powiatu

tel. (94) 363 41 03;
fax (94) 363 64 28

drawskopomorskie(at)krus.gov.pl

www.krus.gov.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

 

 

poniedziałek – piątek
w godz. 7:00 – 18:00

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRAWO PODATKOWE

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

Prawo podatkowe

ul. Piłsudskiego 35-37
78-500 Drawsko Pomorskie

 

Godziny pracy Urzędu:

pon.*  7:00 – 15:00

wtorek  7:00 – 15:00
środa    7:00 – 15:00
czwartek  7:00 – 15.00
piątek     7:00 – 15:00

* Uwagi / godziny specjalne:
Sala Centrum Obsługi czynna: poniedziałek
od 7:30 – 18:00

wtorek - piątek
od 7
:30-15:30

 

Mieszkańcy powiatu

tel. centrala (94) 36 334 31 do 34; (94) 36 36 300
fax. (94) 36 323 68

www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

 

mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Krajowa Informacja Podatkowa

 

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 7:00-18:00

Obywatel RP

801 055 055 (

(   z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z t el. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z  tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

 

Prawa ubezpieczonych

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 8:00-18:00

 

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 11:00-15:00

 

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 8:00-16:00

 

 

 

 

 

Obywatel RP

       Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

 

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

 

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Porady e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 INTERWENCJA KRYZYSOWA

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiat Drawski

Monitorowanie bezpieczeństwa

Plac Elizy Orzeszkowej 3

78- 500 Drawsko Pomorskie

poniedziałek - piątek:
w godz. 8:00-15:00

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 15:00-8:00
(dnia następnego)

 święta i dni wolne od pracy

 

koordynator PCZK  

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 36 30 787

fax. 94 36 32 023

 

 

 

tel./fax. 94 36 32 217

 

tel.  606 930 115

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

psk@strażzdrawsko.pl

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Czaplinek 

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

 

tel. 94 372 62 13

 

fax. 94 372 62 02

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Drawsko Pomorskie

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Gen. Sikorskiego 41

 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 344 68 18

 

fax. 94 363 34 85

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kalisz Pomorski

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 361 77 98

 

fax. 94 361 77 98

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Złocieniec

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Stary Rynek 3
78 - 520 Złocieniec  

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 367 20 22

 

fax. 94 367 16 18

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wierzchowo

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 361 88 48

 

fax. 94 361 84 87

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

24 godziny na dobę przez
 7 dni w tygodniu

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INNE

Rzecznik Praw obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

poniedziałek

godz. 10:00-18:00

wtorek – piątek

godz. 8:00-16:00

Obywatel RP

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

www.rpo.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

 

 

Ośrodek jest czynny w godz. 8:00 - 20:00 w dni powszednie  w soboty w godz. 8:00-15:00

Obywatel RP

 

‪(+48) 22 824-25-01

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii)

 

www.niebieskalinia.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie są czynne w soboty, niedziele i święta.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

lokal dogodny

dla osób

na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

Punkt Radców Prawnych

Drawsko Pomorskie

budynek Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3

 (pokój nr 204 – II piętro)

Poniedziałek  
godz. 8:00-12:00

TAK

 

 

 

 

ZAPISY:

poniedziałek – piątek

w godz. 8:00 -15:00

tel.  94 36 30 778

 

 Numer telefonu do punktu

tel.  94 36 30 180

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.bip.powiatdrawski.pl
(w zakłada Nieodpłatna

Pomoc Prawna – przyjęcia interesantów)

 

http://www.powiatdrawski.pl/

 

Wtorek 
godz. 8:00-12:00

Punkt Adwokatów

Środa
 godz. 8:00-12:00

(Radcy Prawni, Adwokaci)

Czwartek

 godz. 7:00-11:00

Piątek

godz. 8:00-12:00

Punkt Fundacji Honeste Vivere z siedzibą Warszawie

Czaplinek

budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Wałecka 57

Poniedziałek 

godz. 12:30-16:30

TAK

ZAPISY:

poniedziałek – piątek

w godz. 8:00 -15:00

tel.  94 36 30 778

 

 Numer telefonu do punktu

tel.  574 253 074

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

www.bip.powiatdrawski.pl
(w zakłada Nieodpłatna

Pomoc Prawna – przyjęcia interesantów)

 

http://www.powiatdrawski.pl/

 

Wtorek 
godz. 12:30-16:30

Środa
godz. 12:30-16:30

Czwartek

 godz. 9:00-13:00

Piątek

godz. 9:00-13:00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Punkt Fundacji Honeste Vivere z siedzibą Warszawie

Czaplinek

budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Wałecka 57

Jeden dzień w miesiącu Poniedziałki godz. 9:00-13:00
w dniach:

21.02.2019 r.

18.03.2019 r.

8.04.2019 r.
6.05.2019 r.
3.06.2019 r.

1.07.2019 r.

5.08.2019 r.

2.09.2019 r.

7.10.2019 r.

4.11.2019 r.

2.12.2019 r.

TAK

ZAPISY:

poniedziałek – piątek

w godz. 8:00 -15:00

tel.  94 36 30 778

 

 Numer telefonu do punktu

tel.  574 253 074

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.bip.powiatdrawski.pl
(w zakłada Nieodpłatna Pomoc

Prawna – przyjęcia interesantów)

 

http://www.powiatdrawski.pl/

 

 

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto