Ratownik wodny szkolił dzieciaki i młodzież

  • Napisał 
Ratownik wodny szkolił dzieciaki i młodzież

Ratownik WOPR Powiatu Drawskiego Krystian Budziszewski przeprowadził kolejne zajęcia w ramach profilaktyki oraz edukacji z ratownictwa wodnego. Na zajęciach omówiono zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia odbyły w drawskim Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Liceum Ogólnokształcącym.

Podczas zajęć dla najmłodszych ratownik WOPR omówił na czym polega praca ratownika wodnego wskazał podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy, zasadę działania oraz posługiwanie się defibrylatorem, pokazał sprzęt ratowniczy i medyczny. Omówił niebezpieczeństwa, jakie czyhają na dzieci i młodzież podczas drogi do szkoły. Przypomniał również numery, pod które należy dzwonić w razie jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza zostały przeprowadzone wykłady dla klasy o profilu ratowniczo-medycznym związane z bezpieczeństwem wodnym.  Omówiona została charakterystyka WOPR, etapy szkolenia ratowników, działalność statutowa a także przedstawione zostały kierunki oraz obszary, w których uczniowie mogli by w przyszłości uczestniczyć. 

Ratownik wodny szkolił dzieciaki i młodzież

Zajęcia oraz wykłady miały na celu:

  1. Naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.
  2. Kształtowanie bezpiecznych zachowań u dzieci.
  3. Przybliżenie wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania,
  4. Ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci,
  5. Poznanie numerów kontaktowych (Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej)
  6. Ograniczanie agresji poprzez edukację i przekazywanie właściwego wzorca do naśladowania innym, budowanie świadomości odpowiedzialności za rówieśników i aktywne przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia.
  7. Zaktywizowanie nieformalnych grup młodzieży szkolnej do działań związanych z propagowaniem postaw prospołecznych oraz świadomego, zrównoważonego i bezpiecznego korzystania ze środowiska wodnego.
  8. Zachęcenie młodzieży do wstępowania w struktury Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez udział w kursach na ratownika WOPR.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto