Ci uczniowie ukończyli pierwszy etap szkolenia wojskowego

  • Napisane przez  Włodzimierz Rutkowski
Ci uczniowie ukończyli pierwszy etap szkolenia wojskowego

Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" ma na celu wsparcie uczniów klasy o profilu wojskowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Włodzimierz Rutkowski

1 etap szkolenia wojskowego realizowana we wrześniu i na początku października 2019 roku obejmował głównie zagadnienia teoretyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenach wojskowych. Szkolenie prowadzili pracownicy cywilni z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

Uczniowie w ramach zajęć teoretycznych, pod kierunkiem ppor Łukasza Szlagi z 2 BZ, zapoznali się z Regulaminem Ogólnym SZ RP i regulaminem mundurowym klas wojskowych oraz z zasadami żołnierskiego zachowania się, z kolei na zajęciach z oficerem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku kpt. Tomaszem Bryckim poznali prawne uregulowania służby wojskowej.

Włodzimierz Rutkowski

W czasie pierwszego wrześniowego Wojskowego Dnia Szkoleniowego na terenie 2 BZ, szkolni kadeci utrwalali umiejętność musztry indywidualnej i zespołowej. Absolwenci szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej oraz przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto