Rusza pilotaż „Transport na życzenie”. Tu dowiesz się jak to będzie u nas dziłać

  • Napisane przez  Anna Hnatkowska
Fot. Tomasz Suchoński Fot. Tomasz Suchoński

7 października 2019 r. w Szczecinie nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji współpracy na rzecz realizacji pilotażu projektu „Transportu na życzenie”.

Listy intencyjne podpisano pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Marszałka Olgierda Geblewicza wspólnie z Członkiem Zarządu Stanisławem Wziątkiem a Powiatem Drawskim reprezentowanym przez Starostę Stanisława Cybulę i Etatowego Członka Zarządu Waldemara Włodarczyka, Powiatem Łobeskim reprezentowanym przez Starostę Renatę Kulik, Powiatem Świdwińskim reprezentowanym przez Starostę Mirosława Majkę wspólnie z Wicestarostą, Zdzisławem Pawelcem oraz Gminami: Wierzchowo reprezentowaną przez Wójta Jana Szewczyka, Węgorzyno reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Mirosława Przysiwka, Sławoborze reprezentowaną przez Wójta Marcina Książka.

Rusza pilotaż „Transport na życzenie”. Tu dowiesz się jak to będzie u nas dziłać

Podpisane Listy intencyjne dotyczą 3 obszarów na terenie Strefy Centralnej Województwa Zachodniopomorskiego tz. powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego. Są kolejnym etapem planowanej zupełnie nowej oferty komunikacyjnej, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wielu pasażerów, polegającej na wprowadzeniu tzw. transportu na życzenie, jako uzupełnienie oferty publicznego transportu zbiorowego.  Pozwoli to  stworzyć spójny system komunikacji publicznej.

Planuje się 3 lokalizacje do wprowadzenia „transportu na życzenie” w Strefie Centralnej tj. Wierzchowo w powiecie drawskim, Węgorzyno w powiecie łobeskim oraz Sławoborze w powiecie świdwińskim.

„Transport na życzenie” ma działać w ten sposób, że pasażerowie zamawiają u dyspozytora kurs na wybrany przystanek i o wybranej godzinie. Ta innowacyjna forma wsparcia regularnej komunikacji publicznej pozwoli większej liczbie mieszkańców powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego, szczególnie osobom starszym, uzyskać dostęp do transportu publicznego. Z ciekawością czekamy na wdrożenie takiego transportu.

Rusza pilotaż „Transport na życzenie”.

Już wcześniej informowaliśmy o realizowanym projekcie zgłoszonym przez Województwo Zachodniopomorskie realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. W ramach projektu Bank Światowy przeprowadził prace analityczne i koordynował działania mające na celu lepsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stworzenia nowoczesnego narzędzia do budowania lokalnych systemów transportowych. Wypracowano wstępną koncepcję projektu oraz zinwentaryzowano przystanki w strefie centralnej.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto