Inwestycyjne roboty drogowe. Dzieje się na wielu ulicach Drawska Pomorskiego

  • Napisane przez  DSI za UM Drawsko
Inwestycyjne roboty drogowe. Dzieje się na wielu ulicach Drawska Pomorskiego

Drawski ratusz rozpoczął kilka zadań inwestycyjnych. Pierwszym z nich jest inwestycjęa w ramach działania przebudowa dróg w kwartale ulic Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pom. - III etap – budowa parkingu przy ul. Gierymskiego,

Zakres tej inwestycji obejmuje budowę:

  • nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi parkingu z drogą manewrową,
  • chodnika dla pieszych (od strony ul. Gierymskiego),
  • dwóch zjazdów z parkingu na ul. Stanisławskiego II i na ul. Gierymskiego,
  • budowę odwodnienia parkingu,
  • zagospodarowanie terenów zielonych,
  • zakup i dowóz ziemi urodzajnej z rozplantowaniem i wykonaniem trawników darniowaniem pełnym.

Po przeciwnej stronie miasta przy ul. Złocienieckiej realizowane są również inwestycje przy drogach.

W ciągu ul. Złocienieckiej na jej końcowym odcinku w obrębie miasta zamontowano w ostatnim czasie 12 słupów oświetleniowych. To długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców ul. Złocienieckiej. W najbliższych dniach oświetlenie tej części ulicy zostanie uruchomione, a mieszkańcy po zmroku będą mogli bezpiecznie przemieszczać się do swoich posesji.

Również przy tej samej ulicy trwa budowa zjazdu publicznego z ul. Złocienieckiej na działkę gminną 325/6. Wybudowanie zjazdu umożliwi dojazd do garaży. Do chwili obecnej droga była nieutwardzona i błotnista co powodowało utrudnienia w dojeździe do garaży oraz niebezpieczeństwo przy włączaniu się do ruchu. W chwili obecnej teren został utwardzony, ułożone zostały krawężniki, a wykonawca czeka na masę bitumiczną.

W ciągu ul. Toruńskiej na wszystkich słupach oświetleniowych wymieniane są oprawy. Tradycyjne oprawy zastępowane są oświetleniem led. Po wymianie kilku opraw widać już znaczącą różnicę w zakresie oświetlenia ul. Toruńskiej. Nowe oświetlenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Prace drogowe będą prowadzone również w Konotopie. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe w zakresie budowy nawierzchni z betonu asfaltowego z warstwami konstrukcyjnymi - 3.077,95 m2 oraz budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej - 135,1 m2

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto