Przebudowa drogi powiatowej Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica (etap I) - umowa już podpisana

  • Napisane przez  Karolina Szumowska
Przebudowa drogi powiatowej Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica (etap I) - umowa już podpisana

W Drawsku Pomorskim 18 września została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Powiatem Drawskim na dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica (etap I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4. Budowa i przebudowa dróg powiatowych.

Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1,2 km  - od nieczynnego przejazdu kolejowego w km 7+585 (wraz z wyprostowaniem osi drogi – likwidacja szykany) do końca miejscowości Będlino w km 8+680. Etap ten obejmować będzie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej odprowadzeniem z drogi, budowę chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych w miejscowości Będlino oraz poszerzenie nawierzchni drogowej do szerokości min. 6,0 m wraz z wykonaniem skrzyżowań z drogami gminnymi.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.529.967,53 zł. Urząd Marszałkowski w ramach RPO 2014-2020 dofinansuje zadanie w wysokości 2.922.259,28 zł.

Dodatkowe informacje

  • Film:
  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto