W Kosobudach wyremontowano i wyposażono świetlicę – teraz czas na wielkie otwarcie

  • Napisane przez  DSI za UM Złocieniec
W Kosobudach wyremontowano i wyposażono świetlicę – teraz czas na wielkie otwarcie

Gmina Złocieniec zakończyła realizację dwóch działań „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosobudach” i „Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach - etap I.

Pierwsze działanie miało na celu wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosobudach  w celu udostępnienia mieszkańcom niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Wartość dofinansowania to 33 329,00 zł.

Świetlicę wiejską wyposażono niezbędny sprzęt w sali głównej, kuchni oraz pomieszczeniu gospodarczym. Dodatkowo ze środków finansowych Gminy Złocieniec wykonano plac zabaw i urządzono teren rekreacyjny przy świetlicy.

Ważnym tematem był. „Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach - etap I” Na działanie gmina pozyskała dofinansowanie 196 533,00 zł. W ramach operacji wykonano: remont dachu; remont stropu i roboty murowe; remont podłóg, wymianę stolarki drzwiowej; wentylację; remont instalacji wod.-kan.; remont instalacji c.o.; wywóz i utylizacja papy i gruzu; instalację elektryczną, w tym: roboty demontażowe, instalacja elektryczna, instalacja uziemiająca, pomiary instalacji; przykanalik sanitarny.

Teraz otwarcie i wielka zabawa

W Kosobudach wyremontowano i wyposażono świetlicę – teraz czas na wielkie otwarcie

Już  21 września o godzinie 14. Odbędzie się otwarcie wyremontowanej i wyposażonej świetlicy. Na 14. Zaplanowano mszę, Godzinę później otwarcie, prezentację wyposażenia, poczęstunek, konkursy, gry i zabawy. Od godziny 19. rozpocznie się zabawa.

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej