Drawski ratusz poinformował o zakończeniu budowy ul. Świętokrzyskiej

  • Napisane przez  Marcin Łukasz
Drawski ratusz poinformował o zakończeniu budowy ul. Świętokrzyskiej

Dobiegła końca realizacja inwestycji w Drawsku Pomorskim: "Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska ‐ Zakopiańska – III etap". W ramach tego etapu wybudowano drogę oraz chodniki w ciągu ulicy Świętokrzyskiej. To kolejna inwestycja, która poprawia komfort mieszkańców zasiedlających,,nową” część Drawska Pomorskiego.

Na szczegółowy zakres prac składały się następujące prace:

  • budowa jezdni, chodników i zjazdów w ulicy Świętokrzyskiej, na odcinku od ul. Górskiej do ul. Karpackiej oraz Karpackiej, na odcinku od km 0+000 do 0+060 (tj. od istniejącej nawierzchni w ul. Karpackiej do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską wraz ze skrzyżowaniem),
  • budowa wpustów burzowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Świętokrzyskiej,
  • budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Karpackiej oraz sieci kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów w ul. Karpackiej,
  • ze względu na kolizję z projektowanymi wpustami deszczowymi – wykonano przebudowę odcinka istniejącego rurociągu tłocznego biegnącego z lokalnej pompowni ścieków.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej