Witkiewicza w Drawsku Pomorskim będzie przebudowana

  • Napisane przez  Kamila Marczewska - Cygan
Witkiewicza w Drawsku Pomorskim będzie przebudowana

Gmina Drawsko Pomorskie otrzymała kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozytywną ocenę komisji konkursowej i wsparcie finansowe otrzymał projekt pn.: „Przebudowa ul. Witkiewicza w Drawsku Pomorskim”.

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi przebudowa odcinka drogi o długości 307 m. Po przebudowie ul. Witkiewicza będzie drogą gminną klasy L o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem. Wykonane zostanie 26 miejsc postojowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni. Jezdnia wykonana zostanie z asfaltu, a chodnik z kostki betonowej prefabrykowanej. Wykonane zostaną także pasy zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

Ważnym elementem inwestycji będzie przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej, energetycznej (oświetlenie drogowe), kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

Inwestycja jest przedsięwzięciem innowacyjnym ze względu na zaprojektowany system akumulacji wód opadowych, tj. zbiornik retencyjny, który będzie usytuowany w pasie drogowym. Dodatkowo przebudowane będą trzy skrzyżowania: z ul. Stanisławskiego, z ul. Gierymskiego i ul. Siemiradzkiego.

Koszt prac oszacowany jest na blisko 2.300.000,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie połowę wydatków.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto