W placówce w Bobrowie ruszył program rehabilitacyjny

  • Napisane przez  Monika Sokolik
W placówce w Bobrowie ruszył program rehabilitacyjny

Od 2. września w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie realizowany jest pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.
Jest on w całości finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu „Rehabilitacja 25 plus” jest zapewnienie wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
Program skierowany jest do absolwentów szkół przysposabiających do pracy, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i innych placówek edukacyjnych. Z programu mogą skorzystać niezatrudnione osoby niepełnosprawne powyżej 25. roku życia, które w latach 2016-2019 ukończyły wyżej wymienione placówki. Beneficjentami programu będzie 5 osób, a miesięczna kwota wsparcia na jednego uczestnika wynosi 2500 złotych. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


W ramach zajęć uczestnicy będą korzystali z rehabilitacji, arteterapii, logopedii, terapii środowiskowej, reintegracji zawodowej itp. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport do i z ośrodka oraz wyżywienie. Jest to kolejna oferta dla osób niepełnosprawnych proponowana przez Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej