Żyj zdrowo nad czystą wodą

  • Napisane przez  Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim
Żyj zdrowo nad czystą wodą

Trwa realizacja projektu ekologicznego „Żyj zdrowo nad czystą wodą". We wtorek, 21 maja ponad pięćdziesięcioro dzieci i młodzieży, uczestników projektu wraz z opiekunami, uczestniczyło w wycieczce do Szczecinka. Odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Oprócz zwiedzania centrum, wszyscy brali udział w bardzo ciekawych warsztatach:

W SALI ŁĄKI dzieci mogły zapoznać się z odgłosami zwierząt zobaczyć jak widzą zwierzęta oraz zmierzyć się z drzewem, natomiast w SALI Z AKWIARIAMI dzieci miały szansę zapoznać się jakie ryby skrywają rzeki a jakie jeziora. W kolejnym pomieszczeniu ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII dowiedziały  się czym jest prąd ?Jak go wytworzyć w ekologiczny sposób i pozyskać energię w sposób mechaniczny, z wiatru i słońca. Dzieci odwiedziły również  SALĘ EKSPERYMENTÓW WODNYCH. Tam zobaczyły jak powstaje fala Tsunami? Jak wytworzyć wir wodny? Jak działa siła odśrodkowa? Jak powstaję tęcza oraz ile codziennie zużywamy wody?

Wycieczka zorganizowana przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim, współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020

W dalszych działaniach projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań warsztatowych przekazujących wiedzę o środowisku wodnym i promujących pozytywne postawy proekologiczne poprzez aktywne formy działania. Warsztaty odbędą się w trzech świetlicach wiejskich znajdujących się w miejscowościach, w których są jeziora (Gudowo, Łabędzie, Zarańsko).Jednocześnie miejscowości te są wioskami turystycznie atrakcyjnymi, gdzie czystość wód śródlądowych ma szczególne znaczenie. Celem operacji jest przekazanie uczestnikom wiedzy o życiu w środowisku wodnym, znaczeniu działalności człowieka dla zachowania gatunków ryb słodkowodnych, kształtowanie wśród społeczeństwa nawyków dbania o środowisko naturalne (oszczędzanie wody, zapobieganie zanieczyszczeniom wód gruntowych, jezior i rzek, właściwa gospodarka odpadami z gospodarstw rolnych, itp.). Zajęcia warsztatowe  adresowane będą do wszystkich grup wiekowych mieszkańców.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej