I Komunia Święta podopiecznych stowarzyszenia „Radość z Życia”

  • Napisane przez  Monika Rudzińska
Fot.  Monika Rudzińska Fot. Monika Rudzińska

W minioną sobotę 25 maja jedenastu podopiecznych ze Stowarzyszenia „Radość z Życia” przystąpiło do I Komunii Świętej, jednego z ważniejszych wydarzeń w rodzinie chrześcijańskiej. Ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w Kościele pw. Św. Barbary w Gudowie. Było to szczególne święto zarówno dla dzieci, które przystąpiły do Sakramentu Eucharystii, ale także dla całej kadry Stowarzyszenia, która również po raz pierwszy uczestniczyła w tak ważnym wydarzeniu.

Podopieczni placówki przygotowywali się do tej uroczystościami miesiącami. Był to czas nie tylko spędzony na nauce modlitwy, ale również doskonała szansa na pogłębienie wiedzy o Sakramencie pokuty i Eucharystii. Jednym z ważniejszych elementów przygotowań była pomoc dzieciom w rozróżnieniu dobra od zła. Ta bowiem umiejętność uczy wiernych jak z szacunkiem i miłością traktować bliźniego.

I Komunia Święta podopiecznych stowarzyszenia „Radość z Życia”

Niewątpliwe są tacy ludzie, którzy zastanawiają się, czy osoby niepełnosprawne intelektualnie powinny przystąpić do Sakramentów Świętych. Wątpliwości te wynikają nierzadko z przeświadczenia, że żyją one w swoim świecie, mają utrudniony kontakt z rzeczywistością, czy też trudno odnaleźć się im społecznie. Ci, którzy zadają sobie tego typu pytania, odpowiedź mogą znaleźć w preambule Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka, która głosi, że „każdy człowiek zdrowy, głuchy, niewidomy, słabo widzący, niedostosowany społecznie ma prawo do: opieki, wychowania, pobierania nauki i życia w społeczeństwie”.

Potwierdza to także prawo kanoniczne, mówiące, że do sakramentów mogą przystąpić wszyscy bez wyjątku, którzy o nie poproszą. Zgodnie z tym, niepełnosprawne dzieci jak najbardziej mogą otrzymać Sakrament Eucharystii, pod warunkiem, że zostaną dobrze do niego przygotowane.

I Komunia Święta podopiecznych stowarzyszenia „Radość z Życia”

Przygotowywanie się do przyjęcia I Komunii Świętej, to w szczególności egzamin z życia, to nauka o miłości do bliźniego i doznanie miłosierdzia Bożego, dlatego osoby niepełnosprawne, jak każdy inny człowiek również zasługują na to by do tego Sakramentu przystąpić. Poznając prawdy wiary, uczestnicząc świadomie we Mszy Świętej, mogą one zgłębiać swoją wiarę w Boga, w ludzką dobroć i we własne możliwości. To ona w istocie czyni z nich wyjątkowych wiernych chrześcijańskiej wspólnoty.

I Komunia Święta podopiecznych stowarzyszenia „Radość z Życia”

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej