Wójt Wierzchowa zawarł umowę na budowę przedszkola. Koszt to 3,2 mln. zł.

  • Napisane przez  UG Wierzchowo
Wójt Wierzchowa zawarł umowę na budowę przedszkola. Koszt to 3,2 mln. zł.

25 kwietnia w Urzędzie Gminy Wierzchowo miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Wierzchowie”. Zadanie obejmuje nie tylko samą budowę przedszkola, ale także ogrodzenie terenu oraz jego zagospodarowanie w plac zabaw.
Umowa została podpisana z firmą STEF-BUD Przemysław Stefaniak z Wielenia, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego (trzeciego). Koszt inwestycji to kwota 3 220 000 zł.


Budowa przedszkola w Wierzchowie jest współfinansowana ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

W tym samym dniu również Wójt Gminy Jan Szewczyk podpisał z Panem Krzysztofem Rozmarynowskim ze Złocieńca umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wspomnianej inwestycji.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto