Komunikaty szkół i przedszkoli w związku ze strajkiem - aktualizowany

  • Napisane przez  DSI
Komunikaty szkół i przedszkoli w związku ze strajkiem - aktualizowany

2019-04-08 5:50 Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

Szanowni Rodzice! Informuję, że od 8 kwietnia 2019r. do odwołania pracownicy szkoły włączają się w ogólnopolską akcję strajkową. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem. Proszę o śledzenie wiadomości na stronie szkoły.

2019-04-08 8:00 Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

Szanowni Rodzice! W związku z przystąpieniem pracowników naszej szkoły do akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa z prośbą o zapewnienie opieki swoim dzieciom. Zgodnie z wcześniejszą informacją szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci korzystające z dożywiania i z opieki szkoły w tych dniach otrzymają posiłek. Komunikaty odnośnie wszelkich zmian związanych z przebiegiem strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

2019-04-08 8:00 Przedszkole w Drawsku Pomorskim 

Dyrektor Przedszkola w Drawsku Pomorskim informuje, że w związku z brakiem kadry pedagogicznej (akcja strajkowaprzedszkole od 08.04.2019r. do odwołania będzie funkcjonowało  w ograniczonym zakresie (grupy łączone). Bieżące informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych umieszczane będą na stronie internetowej placówki oraz udzielane drogą telefoniczną (94 36 32723). Dyżur w trakcie trwania akcji strajkowej pełni przedszkole przy ul. Obrońców Westerplatte 49.

2019-04-05 19:30 Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie

Szanowni Rodzice i Uczniowie. W związku z zapowiedzią strajku pracowników oświaty Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie informuje , że od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zapewniam również, że na bieżąco będziemy przekazywać Państwu wszelkie informacje na temat sytuacji w Szkole. Wszystkie informacje będą przekazywane Państwu za pomocą e-dziennika Librus.

2019-04-05 14:00 Burmistrz Złocieńca o placówkach w gminie

W związku z zapowiadanym od dnia 8 kwietnia 2019r. strajkiem nauczycieli w szkołach gminy Złocieniec, Burmistrz Złocieńca dwukrotnie spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkola. Dyrektorzy podjęli szereg różnorodnych działań i zapewniają, że uczniowie, którzy przybędą do szkół, będą mieli zapewnioną opiekę w szkołach. Uczniowie dojeżdżający będą mieć także zapewniony dowóz do szkół na dotychczasowych zasadach.

2019-04-05 14:00 Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

Szanowni Państwo, informuję, że istnieje duże prawdopodobieństwo przystąpienia pracowników naszej szkoły do ogólnopolskiego strajku, który rozpocznie się 8 kwietnia 2019r. W przypadku przystąpienia pracowników do strajku zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały. Szkoła w myśl obowiązujących przepisów zapewni uczniom opiekę. Zgodnie z harmonogramem w dniach 10 – 12.04.2019r. zaplanowany jest egzamin gimnazjalny, a w dniach 15-17.04.2019r. egzamin ósmoklasisty. W dniach egzaminów zajęcia lekcyjne nie odbywają się, a szkoła zapewnia uczniom opiekę w godzinach 800 – 1200 (nie ma dożywiania). Przypominam, że od 18 do 23 kwietnia 2019r. jest wiosenna przerwa świąteczna.

2019-03-23 14:00 Burmistrz Drawska Pomorskiego o placówkach w gminie

W dniu dzisiejszym (29.03) dyrektorzy szkół i przedszkoli w gminie Drawsko Pomorskie otrzymali pisemną informacje od Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego o wynikach przeprowadzonego referendum strajkowego. Z przekazanej dyrektorom informacji wynika, że w dniu 8 kwietnia rozpocznie się strajk, który potrwa do odwołania. W związku z realną możliwością wystąpienia akcji strajkowej władze gminy od kilku dni analizują sytuację i opracowują wspólnie z dyrektorami placówek plan pracy jednostek na czas strajku. W dniu 28 marca odbyło się spotkanie Burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego i Zastępcy Burmistrza Drawska Pomorskiego Ireneusza Kabata z Prezesem Oddziału ZNP Grażyną Talko i członkami związku. Przedmiotem rozmów była sytuacja związana z akcją strajkową. Związkowcy przedstawili swoje postulaty, a także poinformowali władze o przygotowaniach do strajku. Poruszono również temat organizacji nowego roku szkolnego. W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Zastępcy Burmistrza Drawska Pomorskiego z dyrektorami szkół, przedszkola i Ośrodka Kultury. Podczas spotkania dyrektorzy poinformowali o przygotowaniach placówek do strajku, o ilości pracowników, którzy wezmą udział w strajku, a także o tym jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi w czasie trwania akcji protestacyjnej. W wyniku rozmów ustalono, że w najbliższych dniach po konsultacji z rodzicami ustalona zostanie liczba dzieci, które będą musiały zostać objęte opieką w szkołach i przedszkolach. Transporty do szkół będą odbywały się zgodnie z aktualnym harmonogramem. W każdej placówce zapewniona będzie opieka dla uczniów. W działania włączony został również drawski Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie, gdzie organizowane będą zajęcia dla dzieci. Kolejnym punktem podczas rozmów był temat egzaminów końcowych uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum. Dyrektorzy szkół będą starali się, aby egzaminy zostały przeprowadzone bez zakłóceń. Do obsługi i prawidłowego zapewnienia przebiegu egzaminu wyznaczeni zostaną nauczyciele z innych placówek, którzy nie wezmą udziału w strajku. Temat zarówno prawidłowego zabezpieczenia placówek, opieki nad dziećmi, jak i przeprowadzenia egzaminów będzie omawiany również w kolejnych dniach w związku z dynamiczną sytuacja związaną z organizacją strajku.

 

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto