Spotkanie Pracodawców w szkole

 • Napisane przez  Alina Kraska
Spotkanie Pracodawców w szkole

29 marca odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim  II Spotkanie Pracodawców pod hasłem "Czas zawodowców. Współpraca drogą do sukcesu".

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele  instytucji oraz zakładów pracy, z którymi szkoła ściśle współpracuje w ramach kształcenia zawodowego. Szkołę reprezentowały: dyrektor Iwona Kucharska, wicedyrektor Małgorzata Jasyk oraz kierownik praktycznej nauki zawodu Alina Kraska.

To kolejna inicjatywa ZSP w Drawsku Pom. zmierzająca do pogłębienia współpracy ze środowiskiem lokalnym umożliwiająca uczniom skuteczne oraz wielopłaszczyznowe uczestniczenie w procesie kształcenia.

Na spotkaniu zostały poruszone i omówione następujące kwestie:

 • Oferta edukacyjna ZSP w Drawsku Pom.
 • Wyniki egzaminów zawodowych w okresie 2016-2019.
 • Realizacja kursów zawodowych.
 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu czeladniczego.
 • Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach.
 • Udział w projektach edukacyjnych - powiatowa koncepcja rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 • Współpraca szkoły z pracodawcami - zawody i zakres podejmowanych działań.
 • Barometr zawodów w roku 2019.
 • Powiatowa sieć doradztwa zawodowego.

Specyfikę rynku pracy omówiła uczestnicząca w spotkaniu Teresa Janiszak -przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy, która  przedstawiła liczby bezrobotnych w poszczególnych zawodach na naszym terenie oraz wskazała zawodu z największym potencjałem do zatrudnienia.
Dyrektor ZSP w Drawsku Pom. serdecznie dziękuje uczestnikom spotkania:  Katarzynie Krzywickiej, Barbarze Nagórskiej, Beacie Olszewskiej,  Lucynie Chamier-Ciemińskiej, wicedyr. PCKZiU, Andrzejowi Połońskiemu, Tadeuszowi Pilipcowi, Marianowi Żynisowi, Krzysztofowi Dylowi, Krzysztofowi Glegole, Arkadiuszowi Zawrotowi,  Kazimierzowi Pokutyńskiemu,  za efektywną współpracę,  poświęcony czas  i owocną dyskusję.

Dodatkowe informacje

 • ISSUU:
  Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto